Vrei să studiezi în afară? Universitatea Brâncoveanu – partener cu 30 de universități din Europa! Buget important pentru mobilitatea studenților!

Vrei să studiezi în afară? Universitatea Brâncoveanu – partener cu 30 de universități din Europa! Buget important pentru mobilitatea studenților!

 

Strategia de dezvoltare a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești capătă în fiecare an academic valențe noi și surprinde variate arii ale vieții universitare. Politica de internaționalizare este una prioritară în sensul dezvoltării universității pe paliere de competiție internațională și de oferire de oportunități diverse (educaționale, de cercetare și de efectuarea de internshipuri internaționale).

O parte importantă a strategiei de internaționalizare a Universității include dezvoltarea și întărirea acordurilor bilaterale existente cu universități din străinătate dar și inițierea unor proiecte de educație și cercetare cu universitățile europene. În egală măsură, Universitatea noastră își păstrează rolul asumat în activitatea de dezvoltare a învățământului românesc pe plan local și regional.

Prin crearea în anul 2005 a Direcției de Relații Internaționale, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești a început un parcurs rapid și structurat pentru atingerea obiectivelor de cooperare internațională.

 

U.C.B Pitești – o prezență constantă în spațiul European de educație superioară și internaționalizare a învățământului superior

 

Direcția de Relaţii Internaţionale a Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti şi-a început activitatea odată cu depunerea la Comisia Europeană a primei aplicaţii pentru acreditarea în universitate a programului de mobilităţi europene pentru studenţi şi cadre didactice, ERASMUS (acum Erasmus+). Obţinerea acestei acreditări, 3 luni mai târziu, prin acordarea documentului de acreditare Erasmus University Charter STANDARD, a deschis drumul încheierii de acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior din spaţiul Uniunii Europene pentru schimbul de bune practici, proiecte comune de cercetare şi mobilităţi inter-universitare. În anul 2007, prin intermediul aceleași direcții, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit o nouă acreditare de la Comisia Europeană pentru aceleaşi tipuri de activităţi.  Începând cu anul 2009, universităţii i-a fost acordată acreditarea „Erasmus University Charter EXTENDED”, care permite toate tipurile de mobilități internaționale oferite de Uniunea Europeană (mobilităţi de studenţi pentru studii, stagii practice în companii din străinătate, mobilităţi de predare şi de formare pentru cadrele didactice şi, totodată, mobilităţi de formare pentru personalul administrativ).

 

Obiectivele Universității Constantin Brâncoveanu pe linia colaborărilor internaționale

 

Principalele obiective ale universității în planul relațiilor internaționale pentru anul 2017-2018 sunt urmatoarele: inițierea și elaborarea de noi acorduri de cooperare academică internațională; promovarea dimensiunii europene și internaționale a învățământului superior; realizarea unor module comune în colaborare cu partenerii instituționali străini; creșterea mobilităților studențești și acordarea de sprijin studențilo și dezvoltarea continuă a programului de internshipuri în companii din Europa (Erasmus+ Placement), menit să formeze studenții din punct de vedere professional, în domeniul lor de activitate.

 

DESCOPERA AICI ... OFERTA EDUCAȚIONALA A UNIVERSITĂȚII CONSTANTIN BRÂNCOVEANU PENTRU ANUL 2017

 

Aceste mobilități se pot accesa ușor și transparent și vizează dezvoltarea academică, personală și profesională a studenților din universitate. Pe parcursul mobilităților, studenții învață foarte mult, experimentează, descoperă alte sisteme și pot face comparații, devin independenți, se integrează într-o cultură diferită, leagă prietenii și își pun bazele viitoarei profesii.

La acest moment, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, dezvoltă parteneriate educaționale solide cu peste 30 de universități din 14 state ale Uniunii Europene și are alocat un buget de aproape 200.000 Euro pentru mobilitățile de studiu și practică ale studenților și profesorilor brâncoveni. 

CITESTE SI... Parteneriatul dintre UCB si CAFR - multiple beneficii pentru absolventi