Vrei să-ți deschizi o farmacie? Vezi condițiile aici!

Asigurarea asistenţei farmaceutice pentru cetăţeni prin intermediul unităţilor farmaceutice de tipul: farmacii comunitare şi oficinele lor (puncte de lucru), farmacii cu circuit închis şi drogherii este inclusă în Legea farmaciei nr. 266/2008.

De altfel, actul normativ citat enumeră şapte activităţi prin care o farmacie comunitară asigură asistenţa farmaceutică a populaţiei, după cum urmează:

- eliberarea la preţul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală;
- eliberarea la preţul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescripţie medicală;
prepararea medicamentelor magistrale şi oficinale sau a altor produse de sănătate;
- eliberarea medicamentelor de uz veterinar;
- vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală de uz individual şi consumabile pentru acestea,
- suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie specială;
- informarea şi consilierea pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate;
- testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către pacienţi, precum şi administrarea de vaccinuri numai în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii.

Astfel, distribuţia cu amănuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii şi punctele lor de lucru, dar şi drogherii, adică acele unităţi care comercializează medicamente fără prescripţie medicală, dar şi produse cosmetice, dispozitive şi aparatură medicală de uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie specială, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protecţiei ori îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei etc.

Cum se înfiinţează şi cum funcţionează o farmacie

Potrivit reglementărilor în vigoare, o farmacie comunitară se înfiinţează şi funcţionează în cadrul unei firme constituite conform Legii societăţilor nr. 31/1990. În plus, o astfel de entitate trebuie să aibă obligatoriu, ca obiect de activitate, comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.

Firma farmaciei comunitare trebuie să includă sintagma "farmacia" şi, după caz, o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităţi. În incinta farmaciei comunitare trebuie să se organizeze un spaţiu de confidenţialitate, destinat discuţiilor cu pacienţii, afişat la loc vizibil. Dacă sediul farmaciei comunitare nu permite acest lucru, discuţiile confidenţiale au loc în biroul farmacistului-şef.

Un aspect foarte important de care trebuie ţinut cont este cel conform căruia o farmacie poate funcţiona doar pe baza unei autorizaţii de funcţionare emise de MS, document care, odată obţinut, conferă deţinătorului următoarele drepturi:

- de a desfăşura activităţile prevăzute de lege;
- de a deţine, de a prepara şi de a elibera, în condiţiile legii,
- substanţe şi medicamente psihotrope folosite în scop medical;
- de a deţine, de a prepara şi de a elibera, în condiţiile legii, substanţe şi medicamente stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical;
- de a încheia contracte cu societăţile de asigurări sociale de sănătate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

Actul normativ citat stabileşte şi lista documentelor de depus pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, cea care se acordă de către MS pe numele persoanei juridice şi al farmacistului-şef de farmacie, adică acel farmacist care deţine certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România. Revenind la documentele ce trebuie depuse pentru a primi autorizaţia de funcţionare, acestea sunt:

- cerere-tip;
- contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de opt ore, pentru farmacistul-şef al unităţii;
- fişele de atribuţii ale farmaciştilor, avizate de Colegiul Farmaciştilor din România;
- actul constitutiv al societăţii, în copie certificată;
certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului, în copie certificată;
- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;
- schiţa în care să fie prezentate suprafeţele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului;
- documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică;
- lista privind dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură.

Odată depus dosarul complet cu actele amintite, personalul de specialitate din cadrul MS va face o inspecţie, iar dacă rezultatul raportului acesteia este favorabil, instituţia va elibera autorizaţia de funcţionare în cel mult 30 de zile de la momentul inspecţiei.

În plus, solicitantul autorizaţiei de funcţionare trebuie să plătească anumite taxe pentru emiterea documentului, care diferă în funcţie de câţiva factori. Astfel, pentru înfiinţarea unei farmacii în mediul urban trebuie achitată suma de 3.000 de lei, de 20 de ori mai mare decât suma percepută pentru o astfel de unitate apărută în mediul rural (150 de lei).

La sumele menţionate se adaugă, totodată, 100 de lei pentru înfiinţarea unui punct de lucru şi alţi 100 de lei (sau 50, pentru farmaciile din comune sau sate) pentru emiterea unei noi autorizaţii în cazul preschimbării sau pierderii autorizaţiei de funcţionare. În plus, pentru orice altă modificare înscrisă pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei sau drogheriei se percepe o taxă de 50 de lei.

Unde poate fi amplasată o farmacie şi ce suprafaţă are

Legea farmaciilor nr. 266/2008 prevede într-o secţiune distinctă, intitulată "Organizarea şi funcţionarea farmaciei comunitare", că o farmacie comunitară trebuie amplasată, ca regulă, la parterul clădirilor, cu acces liber şi direct din stradă. Excepţie de la această prevedere pot face farmaciile comunitare amplasate în centrele comerciale, în gări şi aerogări, la care accesul se poate face şi din incinta acestora. De asemenea, farmaciile comunitare din cadrul unităţilor sanitare şi centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora.

În ceea ce priveşte localul farmaciei comunitare, acesta trebuie să aibă o suprafaţă utilă de minimum 50 mp, fără a include aici holurile şi grupurile sanitare.

Cât despre personalul de specialitate al farmaciei comunitare, acesta este compus, pe lângă farmacistul-şef, din farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie, cei din urmă lucrând sub directa supraveghere a farmaciştilor. De altfel, art. 11 alin. (2) din actul normativ citat stabileşte că orice modificare survenită asupra listei personalului de specialitate se comunică la MS şi la colegiile teritoriale, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia.

În altă ordine de idei, drogheriile trebuie amplasate obligatoriu la parterul clădirilor, într-un spaţiu dedicat numai activităţii de drogherie, iar suprafaţa utilă minimă este de 30 de mp.


Notă: Pe viitor, farmaciile şi drogheriile autorizate de MS ar putea vinde medicamente şi online, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de Senat şi care are nevoie şi de votul deputaţilor pentru a se aplica. 

Mai multe citiți AICI.