Vineri: Examen scris pentru Primăria Bogați

În urmă cu câteva săptămâni, primaria comunei Bogați anunța deschiderea concursului de recrutare pentru postul vacant de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Compartimentului Contabilitate.

Candidații au avut la dispoziție o perioadă de timp pentru a depune dosarul de înscriere, data limită fiind 28 noiembrie. Astfel, vineri este organizată prima probă a concursului, și anume cea scrisă. Proba va începe la ora 10:00. După această primă sesiune, urmează proba interviului, data și ora fiind comunicate în următoarea perioadă.

Candidații pentru acest post au atins principalele cerințe, cum ar fi:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 5 ani;
- experienţă în contabilitate bugetară minimum 3 ani.


Informaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Bogaţi , județul Argeș, telefon: 0248/655.003