Vezi calendarul pentru examenul de definitivare în învățământ!

Vezi calendarul pentru examenul de definitivare în învățământ! Candidații care îndeplinesc condițiile impuse de lege se pot înscrie la examen până pe 7 octombrie.

Examenul național de definitivare în învățământ, în anul școlar 2016-2017, se desfășoară potrivit calendarului și metodologiei publicate recent în Monitorul Oficial și aplicabile de la data publicării. Candidații se pot înscrie la examen până la data de 7 octombrie, urmând ca dosarele de înscriere să fie validate sau respinse până pe 21 octombrie.

Examenul de definitivare se va desfășura după următorul calendar:

până la 31 martie 2017: efectuarea inspecțiilor de specialitate pentru candidații care susțin proba scrisă în sesiunea 2017;
31 martie - 10 aprilie 2017: completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere în aplicația electronică;
20 aprilie 2017: susținerea probei scrise;
25 aprilie 2017: afișarea rezultatelor;
25 - 26 aprilie 2017: depunerea contestațiilor;
26-29 aprilie 2017: soluționarea contestațiilor;
30 aprilie 2017: afișarea rezultatelor finale (la sediul centrului de examen și pe site-ul www.definitivat.edu.ro).

Structura examenului presupune două etape: o primă etapă (eliminatorie) ce constă în susținerea a două inspecții de specialitate și în evaluarea portofoliului profesional, precum și o etapă subsecventă ce constă într-o probă scrisă.

CITEȘTE ȘI ... 5 OCTOMBRIE - ZI LIBERĂ PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI.

Pentru obținerea definitivării în învățământ, metodologia impune condiția efectuării unui stagiu de practică obligatoriu de către cadrul didactic. Stagiul are durata de un an și presupune predarea efectivă la clasă, în sistemul preuniversitar de învățământ, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Până în sesiunea aferentă anului școlar 2015-2016, candidații trebuiau să treacă de inspecțiile la clasă și de proba scrisă, fără să fie nevoie de evaluarea portofoliului profesional sau de efectuarea unui stagiu de practică. De asemenea, calendarul de desfășurare era mai extins, astfel că proba scrisă avea loc spre sfârșitul verii.

„Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8, dar, spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă”, este explicat într-un comunicat de presă al ministerului.

Sursa: Avocatnet.ro