VESTE BUNĂ PENTRU STUDENȚI! Vor primi burse și în vacanță

Marți, deputații au votat creșterea cu 20% a salariilor mai multor categorii bugetare, printre care și personalul din cadrul agențiilor pentru protecția mediului și ANPC, majorarea cu 25% a salariului mediilor din apărare, ordine publică și siguranță națională și acordarea burelor și în vacanță.

Deputaţii au decis şi ca „ajutorul la trecerea în rezervă sau în retargere, ori la încetarea raporturilor de serviciu, pensia şi alte drepturi specifice care se acordă potrivit legii personalului prevăzut la alineatul 1 se stabilesc în raport cu soldele, salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din stemul adrminitraţiei penitenciarelor corespunzătoare funcţiilor încadrate potrivit legii”.

Adrian Solomon a explicat, luni, în şedinţa comisiilor reunite că, în prezent, este o diferenţă de salarizare pentru medicii militari în raport cu cei civili.