Veste bună pentru angajaţii români! Ce vor fi obligate companiile să ofere

Angajaţii români primesc o veste foarte bună! O directivă europeană, al cărei termen de transpunere este peste mai puţin de trei ani, i-ar putea obliga pe angajatori să aprobe anumite solicitări ale angajaţilor, lucru care, în prezent, reprezintă doar o decizie unilaterală a companiei.

Ambasada Sustenabilității a organizat o primă întâlnire de lucru cu lideri de opinie din domeniul resurselor umane pentru a dezbate implicațiile programului de lucru flexibil din perspectivă organizațională, individuală, macro economică și socială.

Dezbaterea este o inițiativă civică susținută de Ambasada Sustenabilității, menită să aducă pe agenda publică subiectul programului de lucru flexibil pentru a contribui la transpunerea într-o formă etică, sustenabilă și eficientă a Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților. Discuțiile au fost moderate de Dragoș Tuță, inițiatorul Ambasadei Sustenabilității în România, după o scurtă trecere în revistă a implicațiilor pe care le poate presupune o astfel de schimbare și a practicilor curente din celelalte țări membre UE, susținută de inițiatorul proiectului – Roxana Grigorean Ștefan, comunicator și psiholog. La dezbatere au participat reprezentanți ai departamentelor de resurse umane din companii precum Orange, Kaufland, UniCredit Bank, WebDigital sau AdsWizz, care au vorbit despre programele concrete de program flexibil existente în prezent. Aceștia și-au arătat interesul de a participa la adoptarea în cea mai bună formă a viitoarelor proiecte de lege care adresează acest aspect.

Directiva (UE) 2019/1158 are ca obiectiv creșterea gradului de participare pe piața muncii a femeilor, părinților și îngrijitorilor, reglementând programul de muncă flexibil, luând în considerare inegalitățile de gen, precum și provocarea existentă de a menține un echilbru rezonabil între viața profesională și cea privată. „Echilibrul dintre viața profesională și cea privată rămâne însă o provocare considerabilă pentru mulți părinți și lucrători care au responsabilități de îngrijire, în special din cauza prevalenței în creștere a programului de lucru prelungit și a orelor de lucru în schimbare, care are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă în rândul femeilor. Un factor major care contribuie la subreprezentarea femeilor pe piața muncii este dificultatea de a găsi un echilibru între obligațiile profesionale și cele familiale”, se precizează în Directivă.

 

 

Sursa: capital.ro