Vasile-Tudorel Miriţă: Vă propun un program de dezvoltare a localităţii Schitu Goleşti complex, dar şi realist

În urmă cu 4 ani, am renunţat la o funcţie publică de conducere, stabilă, prin  încetarea raportului de serviciu, prin demisie, alegând să intru într-o competiţie electorală, pentru a accede la funcţia de primar şi, din această poziţie, să aduc aportul meu la dezvoltarea localităţii în care m-am născut, am crescut, am învăţat în primele 8 clase şi în care m-am întors, după absolvirea studiilor universitare. Nu a fost o alegere  uşoară, nu de puţine ori familia sau alţi apropiaţi îmi reproşează şi acum decizia mea luată acum 4 ani, dar m-am bazat pe experienţa mea în administraţie, pe calificarea mea, dar şi pe dorinţa de a dezvolta comuna, de a ridica gradul de confort al locuitorilor ei. 


Am propus un program electoral ambiţios şi, numai enumerând proiectele şi realizările din perioada 2016-2020, oricine poate constata că oferta mea nu a fost doar promisiune, toate propunerile de acum 4 ani au fost puse în practică. Astfel, au fost atinse toate domeniile de activitate, fiind realizate investiţii importante în infrastructura rutieră, infrastructura de utilităţi şi cea educaţională. Cultura, sănătatea, bisericile şi cultele au beneficiat de sprijin financiar şi logistic şi, totodată, au fost făcute investiţii şi în domeniul protecţiei civile, pază şi ordine publică. De asemenea, s-a încurajat mediul de afaceri şi s-a stimulat ocuparea ocupării forţei de muncă, înfiinţându-se 50 noi firme, în cadrul unui proiect POCU, cu finanţare europeană. În perioada 2016-2020, UAT Schitu Goleşti a accesat finanţări europene şi guvernamentale, totalizând 8,75 milioane euro, care se regăsesc în obiective realizate sau care urmează să se realizeze în următorii ani.


Pentru mandatul 2020-2024, eu şi echipa mea care candidează la Consiliul Local am propus un program de dezvoltare a localităţii Schitu Goleşti complex, dar şi realist, pentru unele proiecte având deja asigurată sursa de finanţare, fonduri europene sau din bugetul de stat. Ne propunem aşadar:
# Finalizarea reţelei de canalizare menajeră.
# Modernizarea ultimilor 4 km de drumuri locale.
# Modernizarea a 2 poduri peste râul Târgului. 
# Înfiinţare reţea de gaze naturale în satul Loturi şi în Valea Neagră, satul Valea Pechii.
# Extinderea reţelei de gaze în satele Schitu Goleşti, Valea Pechii şi Lăzăreşti.
# Construirea a 2 săli de sport la Şcoala Gimnazială Schitu Goleşti şi la Şcoala Gimnazială Lăzărești.
# Reabilitarea clădirii socio-culturale din Lăzăreşti (Şcoala veche Lăzăreşti).
# Introducerea internetului gratuit în comună.
# Construirea unei grădiniţe cu program prelungit.
# Continuarea programului POCU, soluţii concrete pentru probleme reale, prin realizarea branşamentelor la reţeaua electrică şi efectuarea reparaţiilor la casele aparţinând grupului ţintă.
# Punerea în valoare a clădirilor şi a terenurilor din domeniul public.
# Finalizarea cadastrului general în extravilanul comunei.
# Păstrarea tradiţiilor populare, prin ansamblurile înfiinţate.
# Revigorarea activităţilor sportive, recreative, de divertisment şi de petrecere a timpului liber.
# Îmbunătăţirea calităţii actului administrativ şi a serviciilor oferite cetăţenilor.

 


Este evident că nu pot realiza de unul singur acest program, mă bazez pe sprijinul aparatului de specialitate al primarului dar şi pe echipa mea, candidaţi la Consiliul Local, o echipă tânără, formată din câţiva consilieri cu experienţă, dar cu foarte mulţi tineri, entuziaşti, cu calificări diferite, mulţi cu studii superioare, mulţi provenind din mediul de afaceri şi, de aceea, mă adresez dumneavoastră, alegătorilor din Schitu Goleşti, cu îndemnul de a participa la vot la alegerile locale din 27 septembrie 2020 şi de a-mi acorda încrederea  atât mie, candidat la funcţia de primar, cât şi candidaţilor PNL la funcţia de consilier local, pentru că, împreună formăm o echipă şi echipa poate realiza obiectivele propuse.  
Acordați-ne încrederea dvs. pentru că am demonstrat că putem, că vrem să dezvoltăm localitatea Schitu Goleşti şi să o aducem la standardele unei comune europene!


Al dumneavoastră,
Primar, Vasile-Tudorel Miriţă