Vânzarea unor terenuri agricole aduce noi restricţii şi impozite mai mari

Din octombrie, terenurile agricole aflate în extravilan  vor putea fi vândute doar către cei care fac agricultură în România de cel puţin 5 ani. Totodată, noua lege mai prevede că cei care vor vinde terenurile înainte de împlinirea a 8 ani vor fi obligaţi să plătească un impozit de 80%, aplicat pe diferentă între preţul de achiziţie şi cel de vânzare. 


Legea nr. 175/2020 publicată în Monitorul Oficial se va aplica începând cu data de 13 octombrie 2020 și stabileşte că, din toamnă, terenurile agricole din extravilan (aflate în afara spaţiului construibil al unei localităţi) vor putea fi vândute dacă cei care au dreptul la întâietate la cumpărare nu vor să le cumpere şi doar către persoanele fizice sau juridice cu domiciliu sau sediul în ţara noastră de cel puţin 5 ani şi care au desfăşurat o perioadă de 5 ani activităţi agricole. Aşa cum stabileşte legea nr. 175/2020, în cazul în care titularul dreptului de preempţiune (dreptul de întâietate la cumpărare) nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan se va putea face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: să aibă domiciliul sau reședința situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte şi să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. 


Pentru înstrăinarea terenurilor agricole către persoanele juridice legea stabileşte o serie de condiţii de respectat la cumpărare, respectiv firmele vor trebui să respecte următoarele condiţii. Să aibă sediul social şi/sau sediul secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75%  reprezintă venit din activități agricole.
De asemenea, asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.


Iar în cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

 

Sursa: saptamanalul ancheta