UPIT își închide ușile din cauza COVID-19! Cursurile se vor ține online

UPIT își închide ușile din cauza COVID-19! Cursurile se vor ține online


Pentru a preveni răspândirea COVID- 19, Consiliul de Administrație al Universității din Pitești a decis să adopte un plan de măsuri în acest sens, în perioada 11-22 martie 2020.

Astfel, cursurile se vor desfășura online, iar activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 23 martie.

Vezi măsurile adoptate:

1. Predarea cursurilor în regim online sau variante alternative;
2. Activitățile de seminar se desfășoară în regim online;
3. Activitățile practice se vor reprograma în regim intensiv după data de 23 martie, în funcție de posibilitățile facultăților;
4. Personalul didactic desfașoară activitățile cu studenții conform celor de mai sus, reducând la minimum prezența fizică în spațiile universității;
5. Suspendarea tuturor mobilităților Erasmus;
6. Acolo unde situația o impune (de exemplu, studenți străini în an pregătitor), activitățile se desfășoară în cămin, în regim online și/sau în sălile de lectură;
7. Monitorizarea situației va fi facută permanent de medicii din campus, cadrele didactice de la FSEFI, DAMK, administratrorii de clădiri și conducerea executivă a universității.
8. Interzicerea accesului la cantina universității pentru persoane din exterior, altele decât studenți sau salariați UPIT.

„În procedură de maximă urgență, se va proceda la dezinfecția spațiilor, se vor suplimenta dispenserele de săpun și soluțiile dezinfectante, se achiziționează materiale de curățenie pe bază de clor și alcool (tablete clorigene);
Orice alte activități cu caracter punctual, neperiodic (concursuri de ocupare a posturilor) se desfășoară conform programărilor.
Dacă nu intervin alte reglementari naționale, în data de 23 martie se reia activitatea în regim normal”, transmite conducerea Universității din Pitești.