Un deţinut de la Mioveni ne costă 7.778,59 lei pe lună

În timp ce alocaţiile pentru copii sunt de 150 lei pe lună, iar o persoană cu handicap primeşte doar 400 lei, un deţinut de la Penitenciarul Mioveni consumă 7.778,59 lei lunar, cost global de întreţinere per deţinut. Aici intră şi salariile personalului care se ocupă cu paza, cu asistenţa medicală şi socială, precum şi bunurile şi serviciile necesare pentru funcţionarea Penitenciarului Mioveni.

Costul mediu efectiv cu bunurile şi serviciile necesare în decursul a 30 de zile, pentru un deţinut, se ridică la 974,57 lei. În această sumă sunt calculate: încălzire, apă, carburanţi, medicamente, obiecte de inventar, reparaţii curente, materiale de curăţenie etc. Pentru anul trecut, bugetul total al Penitenciarului Mioveni a fost de 34,9 milioane lei, din care aproape 30,7 milioane lei au constitut-o  cheltuielile de personal. Alte aproximativ 3 milioane au fost alocate pe bunuri şi servicii. Anul trecut, numărul mediu zilnic de persoane pentru care s-a asigurat hrănirea a fost 502. 

Deţinuţii au produs 306.379 lei


Penitenciarul Mioveni realizează venituri din munca deţinuţilor. Conform raportului de bilanţ, în 2019, din contractele de prestări servicii cu beneficiari externi şi din valorificarea produselor confecţionate în cadrul atelierelor proprii, s-au încasat 306.379 lei. Valoarea totală a producţiei realizate în cadrul sectorului producţie interioară a fost de 124.326 lei. S-au identificat şi beneficiari pentru forţa de muncă specială, fiind încheiate, anul trecut, 4 contracte de muncă şi 11 acte adiţionale.

Şi atelierul Penitenciarului se confruntă cu lipsa forţei de muncă


Aşa cum reiese din bilanţul anului 2019, în sectorul producţie interioară, referindu-se aici la atelierul de tâmplărie, sunt foarte puţine persoane private de libertate calificate sau, cel puţin, cu deprinderi în prelucrarea lemnului. Acest aspect a condus la întârzieri în onorarea comenzilor din partea beneficiarilor externi şi interni. 

 

 

Preluare Săptămânalul Ancheta