UCB, UN BRAND EDUCAŢIONAL CU VOCAŢIE EUROPEANĂ

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” se apropie cu pași repezi de cea de-a 30-a aniversare și se poziționează în spațiul academic național ca o structură de tip consorțial, cu cinci facultăți în municipiile Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea. Acreditată legal prin legea nr. 242 în anul 2002 și distinsă cu calificativul „Grad de încredere ridicat” de către Agenția Română a Asigurării Calității în Învățământul Superior, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” contribuie, prin misiunea asumată la nivel academic, la generarea și transferul de cunoștințe către societate și la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere social, economic și cultural. La moment de bilanț, profilul academic al UCB este definit de următoarele coordonate:

l Ofertă diversificată de formare la nivel licență și masterat: programe universitare în domeniile Management, Marketing, Contabilitate, Finanțe și Bănci, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Administrație publică, Drept; 
l Locuri fără taxă – ocupate pe bază de concurs – de către studenții cu performanțe educaționale remarcabile; 
l Burse Erasmus+ pentru studii și stagii de practică în străinătate pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ; 
l Capacitate avansată de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, prin Centrele de Cercetare în Managementul Afacerilor Economice Interne și Internaționale, Studii Regionale și Internaționale, Cercetări Financiar-Contabile, Turism și Dezvoltare Durabilă, Cercetări Juridice și Administrative; 
l Bază materială de excepție și servicii suport variate: structuri de sprijin pentru studenți, orar flexibil, Centru de Consiliere și Informare în Carieră, Editura „Indepedența Economică”, Departament de relații internaționale & Birou Erasmus+ etc.  
l Prezență constantă în spațiul educațional european, prin acorduri de cooperare cu 30 de universități din întreaga lume, organizare de conferințe științifice internaționale, participare la proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională prin programe precum PNCDI, fonduri structurale, Erasmus+, Jean Monnet, COST, participare la rețele europene, de exemplu SPACE (European Network for Business Studies and Languages), AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Rețele COST (CA18214; CA15109) etc. Momentul de bilanț 2020 regăsește Universitatea „Constantin Brâncoveanu” pe deplin pregătită pentru a răspunde transformărilor societale. Criza COVID 19 - un adevărat test de maturitate pe care UCB l-a trecut cu brio - a determinat trecerea în format exclusiv online a tuturor proceselor de predare - învățare - examinare. Universitatea și-a consolidat astfel reputația de brand educațional solid și resursă de încredere de cunoștințe, idei, creativitate și valoare adăugată pentru toate comunitățile în care își desfășoară activitatea. Istoria continuă…

 

CONTACT: 
Tel./Fax: 0248/ 22 10 08 
E-mail: secretariat.rector@univcb.ro 
web: www.univcb.ro 
facebook.com/univbrancoveanu/ 
Adresa: Calea Bascovului, nr. 2 A, Pitești, Argeș