Totul despre indemnizaţia de şomaj tehnic

În contextul pandemiei de coronavirus, pe lângă gestionarea crizei medicale şi a cazurilor de îmbolnăviri, autorităţile statului au în mâini în acest moment şi un alt „cartof fierbinte”, şi anume latura socială şi economică a problemei. Cu milioane de oameni trimişi acasă, cu mii de fabrici şi firme închise, statul trebuie să asigure măsuri de sprijin pentru agenţii economici, pentru a reduce impactul brutal al întreruperii activităţilor de producţie în majoritatea unităţilor. În ultimele zile, aceste măsuri s-au transpus în acte normative cu caracter de urgenţă, „Ancheta” propunându-şi să analizeze şi să sintetizeze cele mai importante modificări, în urma consultării unor specialişti în domeniu. În ediţia de faţă, ne vom opri asupra uneia dintre cele mai aşteptate şi mai intens dezbătute problematici, cea a sprijinului oferit de stat pentru aşa-zisul şomaj tehnic, urmând ca, în numerele viitoare, să abordăm şi alte teme economice de interes. 

 

 

OUG nr. 30/2020 reglementează, în principal, aspectele legale cu privire la indemnizația pentru șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj, cadrul normativ de acordare și încasare a sumelor astfel primite de la fondul de șomaj fiind regasit la art. XI – XV din OUG nr. 30/2020.
Pot primi o indemnizație pentru șomajul tehnic, plătită din bugetul fondului de șomaj și pentru perioada stării de urgență, salariații ce au contractele de muncă suspendate din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din codul muncii, astfel:
„Art. 52. - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:  
(c). în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;”. 

 


 Cât oferă statul pentru fiecare angajat


Indemnizația brută este în valoare de 75% din salariul de bază, se suportă din bugetul ajutorului pentru șomaj, dar nu poate fi mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat - în anul 2020, salariul mediu brut este în suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută ce poate fi acordată în condițiile menționate anterior este de 4.071 lei.
Din analiza textului normativ, nu este suficient de explicit momentul în timp la care ne referim când stabilim salariul de bază – respectiv, salariul existent la momentul suspendării contractului sau o medie lunară pentru perioada anterioară. Să sperăm că aceste situații insuficient reglementate și explicitate de textul de lege să fie clarificate ulterior, prin normele de aplicare sau prin alte acte normative.

 


 Cine poate beneficia de indemnizaţie


Ce categorii de salariați pot beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic, în condițiile menționate anterior? Există două categorii de salariați ce pot beneficia de această indemnizație:


1) salariați ai angajatorilor care au întrerupt activitatea total sau parțial, ca urmare a măsurilor luate de autoritățile publice pentru aplicarea stării de urgență. 
Acești angajatori trebuie să dețină un certificat de situații de urgență, ce va fi eliberat de Ministerul Economiei. Certificatul de urgență este prevăzut în decretul nr. 195/2020, privind instituirea situației de urgență, dar nu există o machetă în acest moment.


2) salariați ai angajatorilor ce își reduc activitatea ca efect al epidemiei de coronavirus și nu au capacitatea financiară de a efectua plata salariilor. 


În această situație, sunt de reţinut următoarele aspecte:
- pot beneficia de această indemnizație doar 75% dintre angajații cu contracte de muncă active, existente la data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a ordonanței).
- plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere a persoanei ce reprezintă angajatorul, din care să rezulte că încasările din luna anterioară depunerii declarației s-au diminuat cu minimum  25% față de media încasărilor din lunile ianuarie și februarie 2020 și angajatorul menționează că nu poate achita salariile. Reținem așadar că textul de lege face trimitere la noțiunea de încasări, și nu de nivelul veniturilor sau al cifrei de afaceri. Modelul declarației va fi adoptat prin ordin al ministrului muncii.

 


 Pentru indemnizaţiile de şomaj tehnic se plătesc impozitul pe venit şi asigurările sociale


Pentru a se deconta sumele de la fondul de șomaj, angajatorii trebuie să depună în luna curentă pentru luna anterioară, prin poșta electronică, la agenția pentru ocuparea forței de muncă, o cerere însoțită de lista persoanelor ce beneficiază de această indemnizație. Atât formatul cererii, cât și formatul listei sunt prevăzute de anexele la ordonanță. Plata indemizațiilor din fondul de șomaj se face în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.


FOARTE IMPORTANT! Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii, ce sunt reținute de angajator din sumele primite de la fondul de șomaj. Legiuitorul nu permite acordarea deducerii personale, având în vedere prevederile de la art. XI alin. (6) din OUG nr. 30 / 2020 coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din codul fiscal.
Faptul generator al impozitului și al reținerii asigurărilor sociale se realizează în luna în care se încasează îndemnizația de la fondul de șomaj, iar impozitul și contribuțiile trebuie plătite până în data de 25 a lunii următoare încasării banilor și se declară în mod corespunzător prin declarația 112. Chiar dacă această indemnizație este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii, pentru această indemnizație nu se datorează totuși contribuția asiguratorie pentru muncă.
În concluzie, se vor transmite prin poșta electronică la agenția pentru ocuparea forței de muncă, următoarele documente:


1) Pentru angajații la care activitatea a încetat sau a fost diminuată ca urmare a deciziei autorităților ca urmare a instituirii stării de urgență:
# Cerere-tip, anexa nr. 1;
# Certificat de situație de urgență;
# Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.


2) Pentru angajații la care s-a redus activitatea, generată de situația economică de ansamblu, în procentul anterior menționat de 25%:
# Cerere-tip, anexa nr. 2;
# Declarație pe propria răspundere cu diminuarea încasărilor;
# Lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.

 

 


 

 


 Şeful ITM Argeş: „Pentru a beneficia de sprijin, firmele trebuie să probeze scăderea cifrei de afaceri”


Inspectorul-şef al ITM Argeş, Ion Samoilă, ne-a explicat că în codul muncii nu există conceptul de „şomaj tehnic”, ci doar cel de suspendare a contractului individual de muncă pe o anumită perioadă, timp în care angajatorul plăteşte o indemnizaţie de 75% din salariul de bază. De la data reînceperii raporturilor de muncă, angajatorii au obligaţia să menţină persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni. Ca să îşi primească sumele virate către salariaţi, agenţii economici trebuie să depună la AJOFM Argeş, prin poștă electronică, lista cu beneficiarii, o declarație pe proprie răspundere și trebuie să arate că cifra de afaceri a scăzut cu 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. 

 

 

Preluare Saptamanalul Ancheta