Testare COVID –19 pentru personalul din Centrele Rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș

Astăzi, a început testarea  personalului din cadrul serviciilor sociale de  tip rezidențial aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș. Acest demers se desfășoară în perioada 4 - 7 mai  și vor fi testate 369 de persoane.

În acest context, a fost realizată o programare concretă, la ore și locații bine stabilite, astfel încât să se realizeze testarea tuturor angajaților care vor intra în izolare preventivă la locul de muncă, începând cu data de 09.05.2020, în serviciile sociale de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș, destinate persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice, copiilor cu și fără dizabilități, precum și gravidelor și cuplurilor mamă – copil/copiii din cadrul Centrului Maternal și a victimelor violenței domestice din cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice.

Astăzi, în prima zi, au fost testate 151 de persoane. Testările au fost realizate într-un spațiu special amenajat în incinta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu respectarea unor reguli stricte de protecție (purtarea mănușilor și măștilor de protecție, evitarea contactului cu alte persoane, păstrarea distanței corespunzătoare în timpul așteptării, evitarea mijloacelor de transport în comun, atât la sosirea, cât și la plecarea de la locul amenajat pentru testare).

”Pentru a evita orice suspiciune, la stabilirea datelor pentru testarea angajaților care vor intra în izolare preventivă la locul de muncă, începând cu data de 09.05.2020, în toate serviciile de tip rezidențial din subordinea instituției noastre, s-a avut în vedere obținerea rezultatelor testării, până la data intrării în tură a angajaților. De asemenea, menționăm că în situația în care cheltuielile legate de testarea COVID – 19 pentru personalul din serviciile sociale de tip rezidențial aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș, nu vor fi considerate eligibile pentru a putea fi decontate în cadrul programului național de sănătate publică, instituția va face demersurile necesare către Consiliul Județean Argeș, pentru a se asigura costurile legate de această testare.

Datorită respectării cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, impuse la nivelul centrelor aflate în subordinea instituției noastre, D.G.A.S.P.C. Argeș a reușit să facă față acestei situații cu care ne confruntăm și nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, până în acest moment.”