Termo Calor Confort anunță! Restanțe mari, de peste 2 milioane de lei, la plata facturilor, în pragul iernii

Piteștenii așteaptă, în mod firesc, livrarea agentului termic în condiții adecvate, în timpul iernii, iar S.C. Termo Calor Confort S.A. va face tot ceea ce este necesar pentru asigurarea confortului termic necesar fiecăruia.


În același timp, activitatea furnizorului de energie termică este mult îngreunată de existența debitelor restante ale asociațiilor de proprietari, iar această nedorită realitate poate periclita furnizarea agentului termic și consecințe juridice pentru rău-platnici.


TERMO CALOR CONFORT S.A. înștiințează că, în momentul de față, sunt în derulare dosare de executare silită pentru recuperarea creanțelor generate de  neefectuarea plăților datorate de asociațiile mai jos precizate.


În vederea derulării în bune condiții a relaţiilor contractuale existente, TERMO CALOR CONFORT S.A. solicită utilizatorilor/consumatorilor să întreprindă de urgenţă toate demersurile necesare în vederea efectuării plății integrale a sumelor datorate!