TBM Grup angajează Project manager și Inginer / Șef atelier!

TBM Grup angajează project manager și inginer sau șef de atelier.


Project manager - Responsabilitati si sarcini:

-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;
-Organizarea lucrarilor pe santier;
-Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii;
-Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie;
-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie;
- Intocmeste cartea constructiei;
-Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic;
-Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate;
-Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

 

 

Inginer/ Sef atelier - Responsabilitati si sarcini:

- La primirea comenzii stabileste consumul de materiale (calitate, dimensiuni , profil, greutate ) pe care il transmite compartimentului aprovizionare .
-Impreuna cu biroul ofertare contractare , in unele situatii volumul de manopera ce se consuma pe reper , subansamble si chiar lucrare.
- Coordoneaza tehnic, organizatoric activitatea lacatusilor , sudorilor , fierarilor betonisti si tamplarilor , atat in atelierele din incinta firmei , cat si in afara , atunci cand se monteaza subansamblul la beneficiar in scopul finalizarii lucrarilor .
- Raspunde de lucrarile si de calitatea acestora , executate de oamenii din subordine , cu respectarea termenului de finalizare prevazut in contractul cu beneficiarul .
- Este raspunzator de folosirea si gospodarirea corecta a materialelor , respectand cu strictete normele de consum . Identifica materialele necorespunzatoare calitativ si opreste intrarea acestora in fabricatie .
- Are obligatia de a se inscrie in limitele stabilite in ceea ce priveste cheltuielile ce se fac , atat ca materiale , cat si ca manopera in scopul atingerii unei productivitati stabilite . 
Depasirile privind productivitatea vor fi recompensate prin marirea retributiei cu procentul de depasire al productivitatii , atat pentru sef cat si pentru cei din subordine . 
- Raspunde de integritatea tuturor utilajelor din ateliere , alaturi de cei ce au fost nominalizati sa aiba in grija anumite utilaje , in ceea ce priveste folosirea rationala si intretinerea acestora .
- Intocmeste rapoarte de lucru , cu date complete si edificatoare , ce trebuie sa oglindeasca activitatea desfasurata timp de o saptamana de cei din subordine , pe care le preda compartimentului normare salarizare in fiecare zi de luni a saptamanii urmatoare .
- Tine la zi pontajul oamenilor de care raspunde si il preda la compartimentul resurse umane pe ziua de 16 si sfarsitul fiecarei luni .
- Face instructajul cu protectia muncii si PSI la inceputul fiecarei luni , in functie de meserie , specificul activitatii oamenilor . Va instrui suplimentar pe cei ce urmeaza sa execute activitati deosebite legate de calitate sau cand se schimba specificul acesteia ( ex: lucru la inaltime , montari si demontari de schele , etc. ) .
- Propune procurarea utilajelor si echipamentelor necesare executiei si productiei de structuri metalice.