„Taxe și impozite“ la Bradu: Program prelungit pentru cei care lucrează până tarziu

Primăria Bradu vine în sprijinul cetățenilor care lucrează zilnic în intervalul 07:00 - 15:00, prelungind programul biroului de „Taxe și impozite“. Astfel, în fiecare joi, în perioada ianuarie - 31 martie,  persoanele fizice își pot achita taxele și impozitele până la ora 18:00.

În ultima ședință a anului 2018, Consiliul Local a stabilit ca taxele și impozitele pentru anul 2019 să rămână la același nivel, aplicându-se indexarea anuală, în funcie de rata inflaiei, de 1,3%, comunicată de site-urile oficiale ale Ministerului Finanelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.


Lista impozitelor:

Pentru clădirile rezideniale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.


- Astfel, pentru o clădire cu cadre din beton armat sau cu perei exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, care beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiii cumulative), valoarea impozabilă este de 1013 lei/mp. Pentru același tip de clădire, dar care nu beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă este de 608 lei/mp.

- Pentru o clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, care beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiii cumulative), valoarea impozabilă este de 304 lei/mp. Pentru același tip de clădire, dar care nu beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă este de 203 lei/mp.

- Pentru o clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu perei exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, care beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiii cumulative), valoarea impozabilă este de 203 lei/mp. Pentru același tip de anexă, dar care nu beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă este de 177 lei/mp.

- Pentru o clădire anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic, care beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiii cumulative), valoarea impozabilă este de 127 lei/mp. Pentru același tip de anexă, dar care nu beneficiază de instalaii de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă este de 76 lei/mp.

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

- Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referină, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
 În cazul clădirilor cu destinaie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosită în scop rezidenial cu impozitul calculat pentru suprafaa folosită în scop nerezidenial.


- În cazul terenurilor situate în intravilan impozitul se stabilește prin înmulirea suprafeei terenului, exprimată în hectare, cu următoarele sume:
a) teren cu construcii – 720 lei
b) teren arabil – 28 lei
c) pășune – 21 lei
d) fâneaă – 21 lei
e) vie – 47 lei
f) livadă – 54 lei
g) pădure sau alt teren cu vegetaie
forestieră – 28 lei
h) teren cu ape – 15 lei
i) drumuri și căi ferate – 0 lei
j) teren neproductiv – 0 lei


- Pentru terenurile situate în extravilan impozitul se stabilește prin înmulirea suprafeei terenului, exprimată în hectare, cu următoarele sume:
a) teren cu construcii – 22 lei
b) teren arabil – 43 lei
c) pășune – 20 lei
d) fâneaă – 20 lei
e) vie pe rod – 49 lei
f) vie până la intrarea pe rod – 0 lei
g) livadă pe rod – 49 lei
h) livadă până la intrarea pe rod – 0 lei
i) pădure sau alt teren cu vegetaie forestieră – 8 lei
j) pădure cu vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecie – 0 lei
k) teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole – 26 lei
l) teren cu amenajări piscicole – 26 lei
m) drumuri și căi ferate – 0 lei
n) teren neproductiv – 0 lei

- Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majorează cu 100%.

- Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an impozitul pe teren se majorează cu 100%.