Taxă specială de salubrizare la Valea Iașului

Veste pentru locuitorii din comuna Valea Iașului! În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, s-a aprobat Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare.

Astfel, locuitorii comunei Valea Iașului  care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C. Financiar Urban S.R.L vor plăti 5 lei pe lună pentru taxa de salubrizare, iar persoanele juridice vor plăti între 30 lei aferent a 0,33 mc/luna si 360 lei aferent a 4mc/luna, in functie de activite, marimea agentului economic si cantitatea de deseu generat. 

Taxa speciala de salubrizare reprezinta contravaloarea activitatii de colectare si transport a1 deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.

Taxa de salubritate se plateste anual, in doua rate egale, cu urmatoarele termene de plata:

- 31 martie, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie.