Taxă de salubrizare în Pitești! Informații utile

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/28.01.2020 a fost aprobată instituirea taxei de salubrizare în municipiul Pitești, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.147 din 29.04.2020 a fost aprobat Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.
Această taxă urmează a se aplica persoanelor fizice, începând cu data de 01.08.2020, iar taxa care se plătea la administrator (în cazul persoanelor care locuiau la bloc) sau la firmele de salubritate, prin contract (în cazul persoanelor care locuiau la casă) nu se mai plătește.


Astfel, în perioada 02.06.2020 – 10.07.2020, toate persoanele fizice care dețin clădiri în municipiul Pitești, respectiv case, apartamente, garsoniere, au obligația depunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare.


La declarația fiscală, în cazul persoanelor care dețin în proprietate clădiri (apartamente, garsoniere), se va anexa fotocopia actului de identitate, precum și adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă. Adeverința are valabilitate 30 de zile de la data emiterii. Persoanele care dețin în proprietate clădiri (case) vor anexa fotocopia actului de identitate, precum și documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.


Documentele care se anexează trebuie să poarte mențiunea „conform cu originalul” și semnătura persoanei care depune declarația.


Taxa de salubrizare are ca termene de plată aceleași termene ca și impozitele locale, respectiv 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, și se poate achita la toate centrele de încasare impozite și taxe locale, prin numerar sau prin intermediul cardului bancar. Taxa de salubrizare se mai poate achita și prin decontare bancară, mandat poștal, plată electronică - pe platforma disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro sau www.ghiseul.ro.


Pentru anul 2020, taxa de salubrizare se va datora pentru perioada 01.08 – 31.12.2020, iar termenul de plată va fi 30.09.2020.
În cazul dobândirii sau înstrăinării unei clădiri, taxa se datorează/se încetează începând cu data de întâi a lunii următoare, la fel și în cazuri de deces, taxa încetând a se mai datora cu data de întâi a lunii următoare.


Declarațiile se pot depune la centrele de încasare din Găvana, Trivale, Gară și la biroul de primire a declarațiilor pentru taxa de salubrizare (situat în spatele Cinematografului „Sebastian Papaiani”), dar se pot depune și prin mijloacele electronice de transmitere la distanță: fax(0248.21.21.66), poștă electronică la adresa de email primaria@primariapitesti.ro, platforma de contact disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro, servicii poștale.