Simulări BAC 2021. Cum s-au desfășurat în Argeș

UPDATE, 24 martie:

În intervalul, 22-31 martie 2021, se desfășoară, la nivel național, simularea examenului de bacalaureat, sesiunea 2021.
             

Calendarul simulării este următorul:
22 martie – proba E)a) – Limba și literatura română;
23 martie – proba E)c) – Proba obligatorie a profilului;
24 martie – proba E)d) – Proba la alegere a profilului și a specializării;
25 martie – proba E)b) – Limba și literatura maternă;
31 martie – Afișarea rezultatelor.
             Obiectivele simulării sunt reprezentate de:
-    familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real;
-    optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale.
             
Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru bacalaureat, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise fiind de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
             
În vederea protejării elevilor, dată fiind perioada de pandemie, elevii au fost așezați câte unul în bancă, dar doar elevi din aceeași clasă, în ordine alfabetică.
             
Astfel, la nivelul județului Argeș, simularea examenului național de bacalaureat s-a desfășurat fără incidente, prezența în fiecare zi, pe probe fiind următoarea:
La limba și literatura română – elevi înscriși 5038, prezenți 3909;
La proba obligatorie a profilului – elevi înscriși 5038, prezenți 3847;
La proba la alegere a profilului și a specializării – elevi înscriși 5038, prezenți 3672.
              
Afișarea rezultatelor se va face în data de 31 martie 2021, notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.


 

UPDATE, ora 14:40

Pentru ambele profile, atât uman, cât și real, elevii au avut de realizat un text argumentativ despre importanța implicării civice în perioadele de criză, iar la subiectul I a picat un text la prima vedere din Mărturisiri literare, de Jean Bart. 
 

----------------------------------------------------------------

Încep simularile de la Bacalaureat 2021. Astăzi este programată proba la  Limba şi literatura română - proba E.a), care va fi urmată, marţi, de simularea probei obligatorii a profilului - proba E.c).
În 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d), iar pe 25 martie, simularea probei la Limba şi literatura maternă - proba E.b).
Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a va începe pe 29 martie, cu proba la Limba şi literatura română.
În 30 martie va avea loc simularea la matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine, pe 31 martie, simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Reamintim că, anul trecut, probele nu au mai fost susținute din cauza pandemiei.

 

 

Reguli

 

În școlile aflate în localități în carantină, simulările pot fi reprogramate, dar nu mai târziu de 15 mai.

"Având în vedere recentele evoluţii epidemiologice, pentru a asigura pregătirea nediscriminatorie în vederea susţinerii examenelor naţionale, determinante pentru viitorul tinerilor, Ministerul Educaţiei completează Ordinul 3449/2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021. Astfel, elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a depăşit nivelul de 6/1.000 de locuitori vor putea susţine simulări ale examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele şcolare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021. În această situaţie, subiectele vor fi elaborate la nivelul inspectoratelor şcolare", declara ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.


Pentru cadrele didactice venirea la școală are loc în intervalul 07:00-07:30, dacă sunt membre ale comisiei de evaluare. Profesorii asistenți vin la ora 8:00, iar profesorii evaluatori vin la ora 14:00.

Accesul elevilor în școli este permis până la ora 8.30. Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9:00, moment în care în fiecare clasă se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat, potrivit procedurii oficiale de desfășurare a probelor de la simulare. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Bacalaureatului pentru elevii clasei a XII-a/a XIII-a este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.