Spitalul Județean angajează director de îngrijiri și director financiar contabil

Spitalul Județean de Urgență Pitești angajează director de îngrijiri și director financiar contabil.

 

Director de îngrijiri


Condiții:

- are capacitate deplină de exercițiu;
- sunt asistenți medicali generaliști principali;
- au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau de scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire în domeniu medical.

 


Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

- proba de verificare cunoștințe (test grilă) în data de 20 aprilie 2021, ora 10.00;
- susținere proiect de specialitate în data de 26 aprilie 2021, ora 09.00;
- susținere interviu de selecție în data de 26 aprilie 2021, ora 10.00.

Dosarul de concurs trebuie depus până luni, 12 aprilie.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul spitalului și se publică pe site-ul www.sjupitesti.ro.

 

----------------------------------------------------------------

 

Director financiar contabil

 

Condiții:

- are capacitate deplină de exercițiu;
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
- au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

 


Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

- proba de verificare cunoștințe (test grilă) în data de 21 aprilie 2021, ora 10.00;
- susținere proiect de specialitate în data de 27 aprilie 2021, ora 09.00;
- susținere interviu de selecție în data de 27 aprilie 2021, ora 10.00.

Dosarul de concurs trebuie depus până luni, 12 aprilie.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul spitalului și se publică pe site-ul www.sjupitesti.ro.