Simona Bucura Oprescu: „Domnilor guvernanți, este nevoie să aveți un dialog real cu primarii!”


Deputatul argeșean în Parlamentul României, Simona Bucura Oprescu, menționează pe pagina de socializare faptul că simulările făcute de Asociația Orașelor din România arată că bugetele locale ale orașelor vor fi în continuare în suferință, buna funcționare fiind incertă, iar șansa unei dezvoltări locale coerente este pusă în pericol.

Textul integral este următorul: 

„Asociația Orașelor din România (A.O.R.) este reprezentantă legitimă a celor 216 orașe mici și mijlocii din România. 

Simulările făcute de A.O.R. arată că bugetele locale ale orașelor vor fi în continuare în suferință, buna funcționare fiind incertă, iar șansa unei dezvoltări locale coerente este pusă în pericol.

A.O.R. arată că atribuirea a diverse competențe către administrația locală sufocă pur și simplu comunitățile, iar finanțarea de la bugetul național este atât insuficientă, cât și lipsită de transparență. 

Primarii fac din nou apel la guvernanți să evitatea alocarea discreţionară de fonduri, dar și să asigure de la bugetul de stat a 90% din sumele necesare pentru asigurarea drepturilor pentru protecţie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, precum și alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare asigurării cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se vor acorda în anul școlar 2020-2021.

Nu în ultimul rând, este necesară alocarea lunară din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale a unei cote de 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe ale căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit.

Domnilor guvernanți, este nevoie să aveți un dialog real cu primarii! Este necesar să îi ascultați și să înțelegeți că ei vorbesc în numele oamenilor pe care îi reprezintă și care au nevoie de servicii publice de calitate! 

Pe de altă parte, continuarea reformei în administraţia publică, bazată pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale, descentralizare, subsidiaritate şi eficientizare a administraţiei publice locale este obligatorie!”