Sevastian Pupăză-Roşu: Sistemul de alimentare cu gaze va deservi întreaga comună

Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de utilităţi constituie în continuare o prioritate pentru primarul Sevastian Pupăză-Roşu, pentru comuna Stolnici. Deja a întocmit studiul de fezabilitate şi are o strategie bine pusă la punct pentru a introduce reţeaua de alimentare cu gaze a localităţii. Acesta este cel mai important şi de anvergură proiect pe care primarul Sevastian Pupăză-Roşu doreşte să îl vadă realizat. În programul electoral, întocmit pentru următorii 4 ani, candidatul PSD la Primăria Stolnici a prins proiecte fezabile, pentru care face demersuri încă din acest mandat şi al căror parcurs îl cunoaşte foarte bine. Pentru a continua dezvoltarea reţelelor de utilităţi şi servicii publice, se au în vedere următoarele proiecte:


 Utilităţi


# Înfiinţarea sistemului de distribuţie cu gaze naturale în întreaga comună Stolnici, cu satele Stolnici, Izbăşeşti, Vlăşcuţa, Cochineşti, Cotmeana şi Fîlfani. Studiul de fezabilitate este întocmit şi depus la Ministerul Dezvoltării în vederea finanţării.
# Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de apă în toate satele comunei Stolnici, extinderea canalizării în toate satele comunei. Proiectul se pune în operă cu fonduri europene şi va fi realizat împreună cu SC Apă Canal 2000 SA. În momentul de faţă,  studiul de fezabilitate, proiectarea sunt realizate şi urmează semnarea contractului cu Uniunea Europeană, după care se va demara proiectul efectiv.
# Extinderea iluminatului public cu lămpi LED (economice) pe toate uliţele din satele comunei Stolnici.

 


 Obiective publice


# Construirea unui dispensar medical în comuna Stolnici, sat Stolnici, şi înfiinţarea unui centru medical de permanenţă cu dotările necesare funcţionării acestuia, inclusiv cabinet stomatologic.
# Construire de vestiare şi împrejmuirea terenului de sport din satul Stolnici, lucru necesar pentru echipa de fotbal CS Energia Stolnici, care a promovat şi va activa în Liga IV-a.
# Construire grupuri sanitare în interiorul Şcolii Generale cu Clasele I-VIII Stolnici.

 

 

 Modernizare drumuri


# Modernizarea și reabilitarea DC142 (centru Stolnici - Gară), DC149 (Gară – DJ 679), DC 143 (strada Fermei, în satul Vlăşcuţa, strada Bisericii, în satele Stolnici şi Vlăşcuţa), strada Meteorului în satul Stolnici, studiul de fezabilitate şi proiectarea sunt realizate, urmează finanţarea şi executarea.
# După încheierea lucrărilor de modernizare, extindere sau înfiinţare reţele de utilităţi, se vor asfalta toate uliţele principale, pe care locuieşte un număr destul de mare de familii. Primarul Sevastian Pupăză-Roşu doreşte să obţină fonduri nerambursabile în valoare de 2 milioane de euro pentru îndeplinirea acestui deziderat. În prezent, tot ce este drum comunal este asfaltat şi modernizat.