Sevastian Pupăză-Roşu: Ne vom ocupa în continuare de modernizarea şcolilor şi dotarea cu mobilier nou şi material didactic

Primarul localităţii Stolnici, Sevastian Pupăză-Roşu, şi-a concentrat activitatea pe dezvoltarea reţelei şcolare şi asigurarea de condiţii optime pentru elevii din comună. Cu ultimele grupuri şcolare care au intrat în lucru, s-a încheiat şi acţiunea de amenajare a toaletelor în incinta şcolilor. Pentru următorii 4 ani, candidatul PSD la primăria Stolnici, Sevastian Pupăză-Roşu, are pe lista de lucru, în domeniul educaţie, sănătate şi sport, următoarele obiective: 


- construire dispensar medical în comuna Stolnici, sat Stolnici şi înfiinţarea unui centru medical de permanenţă cu dotările necesare funcţionării acestuia, inclusiv cabinet stomatologic;
- construire vestiare şi împrejmuirea terenului de sport din satul Stolnici, lucru necesar pentru echipa de fotbal CS Energia Stolnici, care a promovat şi va activa în Liga IV-a;
- construire grupuri sanitare în interiorul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Stolnici;
- în continuare, se va ocupa de modernizarea şcolilor din comună şi în special dotarea acestora cu mobilier nou şi material didactic;
- promovarea culturii tradiţionale prin organizarea în fiecare an, în ziua de Înălţare, a Festivalului Căluşului Argeşean;
- atragerea de noi investitori pentru crearea de noi locuri de muncă.

 

 

 Proiecte derulate în perioada 2016 - 2020


Pentru mandatul ce tocmai se încheie, primarul Sevastian Pupăză-Roşu a avut obiective precise, bazate pe posibilităţile reale ale bugetului local. A atras, de asemenea, fonduri externe pentru dezvoltarea obiectivelor solicitate de comunitate şi a făcut paşi importanţi în realizarea celor mai importante investiţii de infrastructură de utilităţi, gaze şi reţea de apă şi canalizare. Primele demersuri sunt realizate, însă lucrările efective vor începe în anii următori. Pe lista de obiective bifate în ultimii 4 ani, primarul Sevastian Pupăză Roşu enumeră:


# Şcoala cu Clasele  I - IV  Fâlfani;
# alimentare cu apă în satul Vlăşcuţa şi extinderea reţelei de apă în satele Cotmeana şi Fâlfani;
# lucrări de modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială „Constantin Bălăceanu Stolnici”;
# modernizare drum de acces către exploataţiile agricole;
# modernizare  DC139;
# afluire pod peste râul Cotmeana;
# construire dispensar uman în comuna Stolnici, cu finanţare obţinută prin PNDL;
# construire teren de sport cu gazon sintetic la Şcoala Fâlfani;
# construire grupuri sanitare  Şcoala Generală Stolnici;
# construire vestiare teren de sport Stolnici;
# construire gard şcoală / primărie;
# reabilitare modernizare iluminat public în comuna Stolnici;
# modernizare drum local în comuna Stolnici.