Se restaurează Galeria de Artă Pitești! Proiect de peste 4 milioane de euro!
Comunicat_de_presa_Reastaurare_galeria_de_Arta.pdf(490.42) Download  

Piteşti, 31.01.2018

COMUNICAT DE PRESĂ


Demararea activităţilor proiectului cu titlul “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş anunţă începerea activităţilor proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural” Cod SMIS 116332. Proiectul realizat în parteneriat de către Judeţul Argeş (în calitate de lider de proiect) şi Ministerul Culturii şi Identitǎţii Naţionale, va contribui la dezvoltarea comunităţii şi la construirea unui avantaj competitiv pe piaţa ţintă, prin creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale, la consolidarea identităţii culturale, la revitalizarea economică şi social-culturală.
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud - Muntenia.
Obiectivul general constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”, respectând principiile dezvoltării durabile. Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt: îmbunătăţirea infrastructurii Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” prin restaurarea și conservarea obiectivului turistic – monument istoric de categorie A; creșterea gradului de expunere a Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.
În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de restaurare, consolidare, protejare și valorificare durabilă a Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 de luni.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 19.571.115,55 lei, din care 19.148.175,52 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 422.940,03 lei este contribuția beneficiarului.
Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa domnului Dragoş Măndescu, Manager de proiect, tel 0248/212.561, e-mail dragos_mandescu@yahoo.com.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.