Se elimină copiile legalizate şi cazierele din procedurile de finanţare europeană!

Se elimină copiile legalizate şi cazierele din procedurile de finanţare europeană! Mai puţină birocraţie în proiectele cu finanţare europeană!

De la 1 octombrie, solicitanţii de fonduri nerambursabile nu vor mai fi obligaţi să depună la dosarul de cerere de finanţare documente legalizate şi caziere judiciare sau fiscale. Recent, ministrul Fondurilor Europene a semnat un ordin prin care se elimină solicitarea unor astfel de acte, cazierul judiciar fiind înlocuit de o declaraţie pe propria răspundere, documentul urmând să fie solicitat de minister direct de la ANAF.

„Referitor la copiile legalizate ale unor documente, funcţionarul însărcinat în acest sens din cadrul structurilor Ministerului Fondurilor Europene va asigura certificarea conformităţii cu originalul a copiilor depuse. În ceea ce priveşte cazierul judiciar, în cazul achiziţiilor publice, operatorul economic va da o declaraţie pe proprie răspundere, iar funcţionarii responsabili din MFE vor consulta Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar (SNEICJ) sau vor solicita Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) un extras al acestuia”, precizează reprezentanţii MFE. (N.C.)