Se angajează la Taxe și Impozite Pitești!

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.05.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Serviciul Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale.

CITEȘTE ȘI ... Rezultatele simulării BAC 2021: Rata de promovare în Argeș 40,2 %


 Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental–științe sociale, ramura de științe economice sau ramura de științe juridice;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 5 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;


Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".

CITEȘTE ȘI ... Cine a pierdut 5000 de lei? Banii au fost găsiți lângă Primăria Albota


Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
06.05.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
12.05.2021, ora 10.00 – interviul.

CITEȘTE ȘI ... (video) Protest pe ritm de manele, la Pitești!


Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.

CITEȘTE ȘI ... La un pas de tragedie. 2 mașini și o basculată - impact în drum spre Budeasa


Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până pe 20 aprilie.


Informații suplimentare aici