Se angajează la FCN Pitești! Vezi aici posturile

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 21.02.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă determinată de 12 luni, în cadrul Compartimentului Oversight, poziţia din organigrama FCN Piteşti nr. 3/2/01.11.2017.

Cerinţe minime:

Studii superioare tehnice de lungă durată în domeniul tehnic finalizate cu diplomă de licență în specializări sau domeniul: Fizică tehnologică/ Inginerie fizică/ Energetică/ Electronică/ Electrotehnică/ Automatică/ Mecanică/ Mecanică fină/ Chimie tehnologică (industrială)/ Chimie/ Fizică/ Geologie/ Geochimie/ Geofizică;
Minim 10 ani experiență în activități din domeniul nuclear.
 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

Cunoștințe tehnice de specialitate în Securitate Nucleară, Securitate Radiologică,
Absolvirea de cursuri de radioprotecție/securitate radiologică și securitate nucleară, interne și internaționale;
Cunoștințe de limba engleză (nivel avansat);
Cunoștințe de utilizare PC (Excel, Word, Power Point);
Spirit de echipă și profesionalism

Principalele responsabilități:

Elaborează planurile de evaluare şi inspecţie pentru evaluarea independentă a securității nucleare din FCN Pitești.
Întocmește rapoarte privind implementarea planurilor de evaluare independentă și inspecție a securității nucleare din FCN, constatările şi recomandările rezultate din aceste activităţi.
Transmite planurile și rapoartele la CNCAN, prin SNN SA sau direct după caz.
Elaborează și actualizează procedurile FCN privind implementarea procesului de evaluare independentă a securității nucleare în FCN (Oversight intern) și le transmite la CNCAN pentru aprobare/avizare;
Verifică, analizează și evaluează modul de respectare a cerinţelor din normele, standardele şi codurile aplicabile;
Verifică, analizează și evaluează modul de respectare a limitelor şi condiţiilor tehnice de operare;
Verifică,analizează și evaluează fiabilitatea şi performanţa sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor cu funcţii de securitate nucleară;
Verifică analizează și evaluează implementarea dispoziţiilor din procesele-verbale de control emise de CNCAN şi a recomandărilor rezultate din autoevaluări, audituri interne, evaluări externe şi din analizele cauzelor de profunzime pentru evenimente;
Realizează evaluarea independentă a securităţii nucleare în mod planificat prin inspecţii, vizite în teren, activităţi de observare, audituri, analize de documente, controale, testări, supravegheri, discuții, interviuri, chestionări şi alte metode asemănătoare.
În evaluarea independentă a securității nucleare identifică procesele şi activităţile care nu sunt eficace în prevenirea problemelor cu impact asupra securităţii nucleare şi susţine formularea de recomandări pentru acţiuni corective şi de îmbunătăţire.
În evaluarea independentă a securităţii nucleare utilizează rezultatele evaluărilor independente ale sistemului de management efectuate în conformitate cu NMC-02 Norme privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, dar nu se va limita la acestea.
Participă la implementarea în FCN a Politicii de securitate nucleară și a Declarației cu privire la angajamentul referitor la asigurarea Securității Nucleare în cadrul Societății Naționale “NUCLEARELECTRICA” SA;
Participă la verificarea respectării condițiilor impuse pentru FCN prin autorizațiile de desfășurare activități emise de autoritățile de reglementare (CNCAN, MM), urmărește modul de implementare si informează directorul FCN.
Participă la activitatea de întocmire documente în scopul obținerii autorizațiilor FCN (documentații privind obținerea/reînnoirea avizelor si autorizațiilor pentru FCN);
Participă la elaborarea și implementarea programului de pregătire de conştientizare și instruire pentru dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a culturii de securitate nucleară în FCN și la elaborarea documentelor suport / module de pregătire pentru instruirea și apoi chestionarea angajaților FCN în scopul evaluării nivelului de cunoaștere a culturii de securitate nucleară în FCN;
Participă cel puţin o dată la fiecare 5 ani misiuni de evaluare internaţionale inter pares care să verifice procesele şi ariile de activitate importante pentru securitatea nucleară din FCN conform NSN-20 și Participă la ședințele interne și ale SNN SA care privesc evaluarea independentă a securității nucleare din FCN, respectiv SNN SA.
Păstrează și arhivează documentele elaborate în urma activității de evaluare independentă a securității nucleare din FCN conform procedurilor aplicabile în FCN.

Condiţii oferite:

Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

CITEȘTE ȘI ... BAMESA OȚEL S.A. FACE ANGAJĂRI! SE CAUTĂ...


SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 15.02.2018 în vederea ocupării a două posturi de conducător auto cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Economice, Serviciul Transporturi, poziţiile din organigrama FCN Piteşti nr. 386, 387/4/01.11.2017.

 

Cerinţe minime :

studii medii cu diplomă de bacalaureat;
permis de conducere categoriile B, C, D și E;
vechime în muncă minim 5 ani în funcția de conducător auto (șofer)
 

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

certificat pregătire profesională a conducătorului auto;
experiență în conducerea autovehiculelor din categoria C+E și D;
certificat cazier auto;
 

Alte cerințe:

card conducător auto (certificat ADR constituie un avantaj);
domiciliul/reședința în municipiul Pitești

Responsabilități:

execută activități de transport persoane/bunuri, după caz, cu autovehicule puse la dispoziție de societate;
respectă cu strictețe legislația rutieră și pe cea privind transporturile rutiere;
alte responsabilități conform fișei postului

Condiţii oferite:

Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM

 

CITEȘTE ȘI ... SHOW DE EXCEPȚIE! TREI DINTRE CEI MAI BUNI ACTORI DE STAND-UP VIN LA CLUB HUSH!

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data 20.02.2018 în vederea ocupării postului de analist programator cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului IT, poziţia din organigrama FCN Piteşti 23/01.11.2017.

Cerinţe minime :

Studii superioare tehnice în specializarea: calculatoare, calculatoare și tehnologia informației, automatică, automatică și informatică industrială, informatică, electronică și telecomunicații, tehnologia informației, matematică informatică, cibernetică;
Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

diploma de licență
cunoștințe temeinice de programare (php, html, javascript, VBA, C#);
cunoștințe temeinice privind Sisteme de Gestiune Baze de Date (Oracle, MS SQL, MariaDB, MS Access);
cunoștințe de securitatea sistemelor informatice interconectate;
cunoștințe privind sistemele de operare Windows (Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012);
cunoștințe temeinice de limba engleză.
Condiţii oferite:

Salariul și alte beneficii conform Contractului Colectiv de Muncă al SNN SA
Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
 Descrierea postului:

Realizează aplicații informatice necesare utilizatorilor din FCN (aplicații client server sau web based);
Testează, implementează și întreține aplicații informatice;
Administrează aplicațiile de pe servere (antivirus, poșta electronică, internet);
Întocmeste documentația pentru lucrările realizate;
Acordă suport tehnic utilizatorilor rețelei de date din FCN

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 12.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarații pe proprie răspundere (formulare tip FCN)
Declarații pe proprie răspundere (formulare tip FCN);
Copie de pe actul de identitate;
Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase;
Cazier judiciar.
Data programată pentru concurs este 20 februarie 2018 ora 9:00 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.

CITEȘTE ȘI ... TRAGEDIE ÎN ARGEȘ! Bărbat ucis de un copac


SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 26.02.2018 în vederea ocupării unui post de inginer cu contract pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice, Secția Mecano-Energetic-Utilități, Atelier Utilități,  poziţia din organigrama FCN Piteşti  nr. 124/15/01.11.2017.

Cerinţe minime:

studii superioare tehnice (Profil CCIA/Mecanic/Instalații pentru construcții – încălzire/sanitare/instalații de ventilare și condiționare/frigorifice/energetice);
minim 1 an experiență inginerie;
Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

cunoștințe tehnice de specialitate: desen tehnic; programe CAD;
cunoștințe temeinice de limba engleză;
cunoștințe de utilizare PC;
spirit de echipă și profesionalism
Alte cerinţe:

apt din punct de vedere medical pentru lucru în zona controlată;
disponibilitate pentru program prelungit;
Descrierea postului:

asigură funcția de inginer pentru procesele de producere de utilități;
întocmește documentații tehnice (rapoarte, proceduri tehnice, etc.);
asigură suport tehnic echipelor din cadrul Atelierului Utilități și a altor compartimente din FCN;

Condiţii oferite

Salariul în conformitate cu Nomenclatorul şi Ierarhizatorul Funcţiilor din FCN
Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM
Bibliografie:

Înscrierile la concurs se fac în zilele lucrătoare, între orele 9-12, până în data de 16.02.2018, dată până la care cei interesați vor prezenta la Serviciul  Resurse Umane de la sediul FCN următoarele documente:

Cerere de înscriere la concurs (formular tip FCN);
Actele de studii în copie şi original;
Curriculum vitae (formular tip FCN);
Carnet de muncă și adeverințe/rapoarte REVISAL pentru perioadele lucrate după 01.01.2011;
Declarații pe proprie răspundere (formulare tip FCN);
Declarații pe proprie răspundere (formulare tip FCN);
Copie de pe actul de identitate;
Adeverinţă de la medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice sau infecto-contagioase;
Cazier judiciar.
Data programată pentru concurs este  26.02.2018 ora 1000 la sediul FCN – Piteşti, Mioveni, Str. Câmpului, nr. 1.