Scrisoarea anuală a primarului municipiului Câmpulung (I)

Stimată doamnă / Stimate domnule,

       În conformitate  cu  prevederile H.G. nr. 1723/2004, art.5, vă comunicăm principalele activităţi de interes public desfăşurate în  anul precedent, aprobate de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 32/25.04.2019.
Mulţumindu-vă pentru sprijinul acordat administraţiei publice locale, vă prezint în continuare realizările noastre din anul 2019:
 
AUTORITATE PUBLICĂ
Prin programul investiţiilor publice pe anul 2019 au fost aprobate cheltuieli de investiţii atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru instituţiile aflate în subordinea şi/sau autoritatea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, realizându-se următoarele obiective şi proiecte: 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii realizate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public şi Privat Câmpulung     
- s-au executat covoare asfaltice pe străzile şi în parcările străzilor Alexandru cel Bun, Zăvoiului, Uzina  ARO (2 tronsoane), Dr. N. Fălcoianu (2 tronsoane ), G-ral C. Simionescu, cartierele Grui şi Vişoi, Parcul Central Grui, pasarela Autogară, Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”, Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”, parcare Biserica de Lemn, Fundătura Calea Măgurii, Fundătura Fraţii Goleşti; 
- s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale - pietonale), în regie proprie, dar şi cu firmă specializată; 
- s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cotă bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Fraţii Goleşti, Nicu Leonard (Policlinica Stomatologică), Revoluţiei, Eremia Grigorescu, Uzina ARO, Calea Târgoviştei şi Mărăşti şi în locaţiile Esplanada Balada, Casa de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu” - Clubul ARO, Grădiniţa Mărcuş; 
- s-au executat lucrări de reparaţii la parcările existente din cartierele Grui, Vişoi şi centru; 
- au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş si asfalt frezat pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş; 
- s-au executat lucrări de reparaţii la parcările existente din cartierele Grui, Vişoi şi centru; 
- au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş si asfalt frezat pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş; 
- s-au demarat lucrările de execuţie punte pietonală Valea Româneştilor; 
- amenajare infrastructură loc de joacă (intersecţia străzilor Calea Pietroasa cu Ştefan cel Mare). 
- amenajare infrastructură loc de joacă în Parcul Kretzulescu; 
- pe perioada anotimpului rece s-a asigurat în regie proprie deszăpezirea şi menţinerea în condiţii bune a principalelor artere de circulaţie; 
- s-a participat la mutarea câinilor din vechiul adăpost în noul adăpost ANIMA precum şi la strângerea câinilor fără stăpân din oraş; 
- s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi pe o suprafaţă de circa 70 ha; 
- s-au executat lucrări de decolmatare a albiei pârâurilor Valea Româneştilor şi Valea Rudarilor şi parţial Râul Târgului împreună cu Apele Române; 
- salubrizarea s-a realizat pe tot parcursul anului în toate cartierele municipiului şi în toate spaţiile domeniului public. 
Cu deosebită stimă, 
Primar, Ioan-Liviu ŢÂROIU