Schimbări în privința executării lucrărilor de construcții

Vineri, 8 noiembrie, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Argeș, a avut loc o întâlnire susținută de președintele Dan Manu și arhitectul șef al județului, Andreea Tache, pe teme referitoare la modificarea legii privind autorizarea  executării lucrărilor de construcţii. La întâlnire au participat angajați din aparatul tehnic al instituției, responsabili de aplicarea acestui act normativ din cadrul Direcției Amenjarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Juridice și Biroului Informatic.

Sunt prevăzute schimbări importante de procedură, de termene, fiind instituite și noi contravenții.

Temele principale abordate în cadrul întâlnirii au vizat:
- Constituirea băncii de date
- Comisia de aviz unic și emiterea actelor în format electronic, precum și comunicarea interinstituțională prin intermediul Portalului de Contact Unic electronic (edirect.e-guvernare.ro)
- termenele de emitere a avizelor și termenele de valabilitate a acestora
- avizele pentru documentațiile de urbanism
- emiterea autorizațiilor de construire pentru lucrări de bază, inclusiv branșamente și racorduri.

Săptămâna viitoare va fi organizată o întâlnire și cu reprezentanții autorităților locale din teritoriu - primarii, secretarii și arhitecții șefi, respectiv responsabilii de urbanism, pentru a prelucra cu aceștia modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.