SCHIMBARE IMPORTANTĂ! Concediul medical va putea fi obținut online

Potrivit unui act  normativ ce a primit joi aprobarea Executivului, certificatele de concediu medical vor putea fi eliberate curând și electronic. Medicii care le eliberează vor trebui să folosească o semnătură electronică, respectând o serie de reguli ce urmează să fie adoptate în perioada următoare.

"Medicii prevăzuţi la alin. (1) (adică medicii curanți - n.red.), pot completa certificatele de concediu medical atât pe suport de hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite pe suport hârtie sau prin m ijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorilor/persoanelor în drept, după caz", scrie în proiectul ce va intra curând în vigoare.

Cu toate acestea, este posibil să mai dureze până când noile prevederi vor fi puse în practică, deoarece modul de completare a acestor certificate de concediu electronice va trebui stabilit printr-un ordin de ministru, adică printr-un act normativ ce trebuie pregătit și adoptat în următoarea perioadă.


Pentru a intra în vigoare, acesta mai trebuie publicat în Monitorul Oficial.