SC Salpitflor Green SA- informații despre toaletarea arborilor

Referitor la tăierile și mai ales la toaletările de arbori și arbuști pe care echipele din cadrul SC Salpitflor Green SA le execută pe raza Municipiului Pitești, informăm opinia publică asupra faptului că acestea se realizează numai în urma analizei unei comisii de specialitate. Toaletările arborilor se execută cu precădere în sezonul rece, în perioada de repaus vegetativ. Termenul de ”toaletare”, o intervenție ușoară la coroana arborilor, înseamnă eliminarea ramurilor care sunt incomode, în sensul că obturează ceva, afectează imobile, surse de iluminat public sau rețele. ”Recoronarea arborilor”, o altă acțiune, constă în reducerea și reformarea de coroană a arborilor care s-au dezvoltat prea mult în înălțime și pot pune în pericol siguranța imobilelor, a parcărilor cât și a cetățenilor.

Această acțiune se execută după caz, în funcție de specia de arbore și de poziția în cadrul spațiului verde și se realizează eliminând 30% din coroana arborelui. Dacă se impune, se intervine mai drastic dacă arborele este aproape de locațiile specificate mai sus (imobile, parcări, rețele electrice, etc) deoarece aceste recoronări au și alte scopuri: de a oferi siguranță și de a nu pune în pericol, în caz de intemperii sau fenomene meteo nedorite, viața cetățenilor dar și evitarea unor pagube materiale. Activitatea prestată de echipele de tăieri/toaletări se desfășoară de peste 20 de ani în cadrul orașului și, după cum se poate constata, nu au fost cazuri de uscare masivă a arborilor toaletați. De asemenea, se ține cont că la temperaturi mai mici de -5°C să nu se intervină la coroana arborilor decât dacă se impune în regim de urgență sau arborii nu prezintă valoarea genetică. Toaletarea/ recoronarea nu se face la toți arborii. Arborii cu caracter fructifer sunt toaletați altfel deât cei ornamentali.