SC APĂ CANAL 2000 SA suspendă activitatea de relații cu publicul

S.C. Apă Canal 2000 S.A. suspendă activitatea de relații cu publicul


S.C. Apă Canal 2000 S.A. anunță că începând cu data de 31 martie, ora 16:00, va suspenda  activitatea de relaţii cu publicul şi va derula operaţiunile de încasare facturi, eliberare avize, încheiere contracte şi comunicare clienţi prin corespondenţă electronică.
Accesul publicului la sediul societăţii din Bd. I.C. Brătianu nr. 24 A, precum şi la celelalte puncte de lucru, va fi complet restricţionat.

IMPORTANT
SC APĂ CANAL 2000 SA a întreprins toate măsurile necesare ca activitatea de furnizare a apei potabile şi de canalizare să nu aibă de suferit din cauza acestei situaţii excepţionale. Toate staţiile de tratare a apei au suficiente stocuri de materiale şi substanţe utilizate în procesele de potabilizare. Stocuri de materiale şi echipamente de rezervă au fost făcute şi la staţiile de epurare, astfel încât calitatea apei deversate să respecte condiţiile de mediu.

ersonalul este instruit pentru situaţiile excepţionale ce pot apărea pe fondul unei eventuale extinderi a focarelor de coronavirus, scopul fiind acela de a asigura continuitatea serviciului. Consumul apei de la robinet este sigur, calitatea apei furnizate fiind strict monitorizată în laboratorul propriu, în baza unui program stabilit în comun cu Direcţia de Sănătate Publică Argeș, rezultatele analizelor fiind postate pe pagina de internet a societăţii la Secțiunea Informații Utile/Calitatea Apei.


În perioada următoare nu vor fi executate debranşări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării apei, excepţie făcând situaţiile neprevăzute, generate de avarii şi lucrări de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă în curs de execuţie la nivel de arie de operare (acest tip de intervenţii vor avea un interval cât mai scurt de întrerupere).