SC Apă Canal 2000 SA Piteşti, mesaj pentru agenții economici!

SC Apă Canal 2000 SA Piteşti anunță că lucrările de branşamente apă, racorduri canalizare menajeră şi separări în reţele aflate în administrarea societăţii vor putea fi executate şi de alte firme, în acest sens fiind demarată procedura de selecţie şi agreare a agenţilor economici.

Agenţii economici interesaţi vor depune documentele necesare la Ghişeul Unic al societăţii, situat în Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, în termen de 20 zile calendaristice de la publicarea metodolgiei de agreare, care se află postată pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Comunicate de presă‟.


La depunerea solicitării, se va achita taxa de verificare a documentelor în vederea agreării, în valoare de 500 lei, inclusiv TVA. Ulterior termenului menţionat, orice agent economic care îndeplineşte condiţiile de agreare poate depune solicitare.