SC Apă Canal 2000 SA angajează

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti anunță că în această perioadă organizează concurs de angajare pentru ocuparea unui post de Şef Serviciu IT.

Atribuții:

- organizarea şi coordonarea activităţii Serviciului IT;

- instalarea şi administrarea infrastructurii de reţele de calculatoare; 

- interconectarea reţelelor edificate, mentenanţa echipamentelor IT şi celor de conectare şi comunicaţii amplasate în sediile din municipiul Piteşti şi celelalte localităţi din aria de operare.

Cerinţele şi condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de Şef Serviciu IT: studii superioare în domeniul informatică/calculatoare/electronică/electrotehnică, absolvite cu diplomă de licenţă; experienţă de muncă de minim 3 ani în domeniul studiilor absolvite; cunoscător al limbii engleze; disciplinat, capabil să-şi stabilească singur obiective intermediare şi să urmărească îndeplinirea lor corectă şi la termen; rezistenţă la stres; permis conducere categoria B valabil.


Concursul se face pe bază de interviu şi include aspecte practice.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 20.01.2020, inclusiv, orele 16.00.

Cei interesați să obțină informații suplimentare sunt rugați să sune la numărul de telefon 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.