S-au modificat condițiie de debranșare de la sistemul centralizat de termoficare

SC Termo Calor SA revine cu precizarea că, înainte de a lua o decizie în ceea ce priveşte procedura de debranşare, clienţii trebuie să cunoască avantajele pe care le prezintă sistemul centralizat de termoficare, fiind cel mai sigur, ecologic şi ieftin sistem de încălzire.


Costul încălzirii este redus prin subvenţiile acordate de Consiliu Local Pitești și Primăria Municipiului Pitești. În acest sens, pentru a încuraja populaţia să revină în sistemul de încalzire centralizată, SC Termo Calor Confort SA Pitești asigură gratuitate la rebranşare, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor tehnice specifice.


Comparând costul anual pentru încălzire, concluzia este că persoanele racordate la sistemul centralizat plătesc cu 40% mai puţin decât utilizatorii centralelor de apartament. Sistemul de încălzire centralizată elimină riscurile şi neplăcerile pe care le poate crea montarea unei centrale de apartament: defecţiuni în timpul sezonului de încălzire, scurgeri de apă sau gaz, pericol de intoxicaţie cu monoxid de carbon, pericol de explozie, obligativitatea montării detectoarelor de gaz, a reviziilor periodice sau a altor cheltuieli.


 În cazul debranşării unor apartamente este afectat confortul termic al vecinilor, prin transferul căldurii prin pereţii locuinţei.  De asemenea, se produc dezechilibre în instalaţiile interioare ale condominiilor, motiv pentru care instalaţia de încălzire trebuie analizată prin reconsiderarea consumului, anumite componente necesitând înlocuirea.

     Totodată, prin modificările aduse cadrului legislativ, au fost sever schimbate și condițiile cu privire la debranşarea/deconectarea în cazul apartamentelor conectate în acest moment la sistemul centralizat situate în acele condominii aflate în zonele unitare de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit ca încălzirea să se realizeze exclusiv în sistem centralizat.

La deconectare şi ulterior deconectării este interzisă modificarea instalaţiei interioare de încălzire a condominiului care deserveşte alţi consumatori branşaţi la sistemul centralizat de furnizare a energie termice.

          Debranşarea/ deconectarea de la sistemul centralizat  de alimentare cu energie termică din municipiul Piteşti de la apa caldă de consum şi încălzire a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă se finalizează prin încheierea unui proces – verbal de deconectare semnat de furnizor - utilizator, prin reprezentantul asociaţiei de proprietari și  consumator. 

În procesul  verbal de deconectare sunt consemnate următoarele:
- pentru încălzire: suprafaţa echivalentă termic rămasă după deconectare şi sursa de încălzire;
- pentru apă caldă de consum: indexul contorului înainte de demontarea acestuia,  demontarea ventilului din amonte de contor şi blindarea prin sudură a coloanei de alimentare  cu apă caldă de consum.

Sistemul centralizat al SC Termo Calor Confort SA Pitești este monitorizat din punct de vedere al protecţiei mediului şi respectă cele mai stricte norme de mediu naţionale şi europene. În acest sens, societatea depune toate eforturile pentru asigurarea continuităţii serviciului de termoficare la standarde cât mai ridicate, în ultimii ani fiind realizate o serie de investiţii masive destinate modernizării sistemului de încălzire centralizată, primul pas constând în reabilitarea surselor de producţie de înaltă eficienţă. De asemenea, au demarat lucrările de reabilitare şi reconfigurare pentru reţelele de transport.

Instalaţiile de producţie de înaltă eficienţă sunt de ultimă generaţie astfel încât oferă siguranţa proprietarilor branșați/conectați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică că vor beneficia de încălzire, fără întrerupere, în sezonul rece şi de apă caldă pe tot parcursul anului.