S-au aprobat subvențiile la programele master

Guvernul a aprobat astăzi numărul de subvenții pentru programele de studii universitare de master organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017.
Astfel, 35.600 de subvenții vor fi repartizate în toate instituțiile de învățământ superior de stat.


Pentru viitorul an universiatar au fost stabilite 74 domenii de studii universitare de master cu 2657 programe de studii în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și 39 domenii de studii universitare de master cu 335 programe de studii în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate. De asemenea, au fost acreditate20 de programe de master noi, din care 14 în opt universități de stat şi şase programe în patru universități particulare acreditate.