S-a suspendat obligativitatea folosirii cardului de sănătate

De la 1 aprilie, au intrat în vigoare noi reglementări aplicabile în timpul stării de urgenţă, care au ca scop asigurarea serviciilor medicale necesare pacienților și eliberarea prescripțiilor la distanță. Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia, mai anunţă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Pacienții cu afecțiuni oncologice vor beneficia de medicamentele specifice care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis (forme farmaceutice orale, subcutane sau intramusculare) în baza prescripțiilor medicale eliberate de medicii specialiști sau medicii de familie din județul de domiciliu. Medicul curant va transmite pacientului o scrisoare medicală, prin mijloace electronice de comunicare și, după caz, confirmarea formularului specific din PIAS, în baza cărora vor fi prescrise în continuare tratamentele necesare.  Ordinul 437/2020 conține și procedura de acordare a tratamentelor fără interferon pentru pacienții cu hepatita C. Reglementările sunt valabile pentru medicamentele care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.

CITEȘTE ȘI ... (video) Pui de căprioară - salvat de pompieri! Era blocat într-un gard de fier


În cazul celor înscrişi în programele naţionale de sănătate, care îşi procură tratamentul din farmaciile cu circuit închis, pacienții se vor adresa unităților sanitare  din apropiere care își desfășoară activitatea în această perioadă. În acest sens, casele teritoriale de asigurări de sănătate vor afișa pe prima pagină a site-urilor proprii lista unităților medicale, cu specialitățile pentru care pacienții cu afecțiuni cronice se pot adresa pe perioada stării de urgență. La închiderea ediţiei, acestea nu erau afişate pe site-ul CAS Argeş. 

 


 Reţeta la distanţă se poate prescrie şi în lipsa unui telefon inteligent


De asemenea, pacienţii pot primi recomandări şi tratament de la medicul de familie şi în baza unei consultaţii prin mijloace audio – video, care să aibă drept finalizare o reţetă valabilă în farmacie.

„Pentru a simplifica modul în care pacienții pot intra în posesia tratamentelor în baza rețetelor online emise în baza unei consultații la distanță, CNAS face demersurile necesare pentru ca toate farmaciile să efectueze modificări în softurile utilizate, astfel încât să fie posibilă eliberarea medicamentelor prescrise în baza unor date minime de identificare. Astfel, medicul poate dicta pacientului datele de identificare a prescripției, în situația în care pacientul nu deține un mijloc de comunicare electronic sau un telefon inteligent.  Aceste date minime de identificare sunt: codul de parafă al medicului prescriptor; CUI cabinet medic prescriptor; seria, numărul și data prescripției medicale. De asemenea, sunt în lucru și alte modalități de simplificare și rezolvare a eventualelor probleme punctuale care vor apărea în eliberarea prescripțiilor de medicamente la distanță, pe care CNAS le va comunica în momentul în care vor putea fi aplicate la nivel național.”, specifică CAS Argeş. 


Prescripția medicală transmisă pacientului prin mijloace electronice poate fi utilizată de asigurați o singură dată pentru a ridica din farmacie medicamentele prescrise. Utilizarea repetată a unei rețete în sistem offline, în scopul obținerii unor cantități mai mari din medicamentele prescrise, va fi identificată în sistem, constituie fraudă și va fi sancționată conform prevederilor legale în vigoare.
De asemenea, pentru păstrarea măsurilor de distanțare socială care se impun în această perioadă, argeşenii sunt sfătuiţi să ia legătura telefonic cu medicul de familie sau cu medicul specialist pentru a stabili împreună cu acesta dacă, pentru rezolvarea problemelor medicale, este necesară deplasarea la cabinetul medical sau se poate beneficia de o consultație la distanță.
 

Sursa: saptamanalul ancheta