S-a semnat contractul pentru reabilitatea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit ”Primii Pași”

Primăria Municipiului Pitești a semnat Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit *Primii Pași*”. 
                               
Valoarea totală a proiectului este 1.571.904,65 lei, din care finanțarea nerambursabilă acordată este de 1.540.466,56 lei, sumă care reprezintă 98 % din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuția proprie fiind de 31.438,09 lei, iar durata de implementare a acestuia este de 14 luni. 

În cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare și de modernizare a clădirii, respectiv curățarea și refacerea fațadelor în zonele degradate, a zonelor de acoperiș afectate de infiltrații, refacerea finisajelor scării exterioare, recondiționarea scărilor interioare, dotarea spațiilor de joacă cu mobilier nou și a sălilor de clasă cu echipamente ce țin de o mai bună funcționare. 

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.4. Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.