S-a ales conducerea Senatului Universității din Pitești!

Astăzi, Senatul nou ales al Universității din Pitești s-a întrunit în prima ședință, condusă de decanul de vârstă, în vederea alegerii Președintelui Senatului. În noua componență, senatorii au ales prin vot personal, egal, direct, liber exprimat și secret Președintele Senatului universitar.
 
În urma votului, d-na prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU a fost confirmată Președinte al Senatului Universității din Pitești, pentru mandatul 2020-2024.

Senatul reprezintă cel mai înalt for de decizie și deliberare al Universității din Pitești, un factor de echilibru și un garant al libertăților academice și al autonomiei universitare. Acest for este constituit din reprezentanți ai cadrelor didactice și cercetătorilor titulari în UPIT și reprezentanți ai studenților, conform raportului de reprezentativitate prevăzut în Metodologia  privind organizarea și desfășurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024.