Robert Tudorache a prezidat cea de a 29-a ediție a Conferinței Ministeriale a Cartei Energiei

România a găzduit cea de-a 29-a ediție a conferinței ministeriale a Cartei Energiei, în calitate de Președinte al acestui forum internațional. Țara noastră este primul stat al Uniunii Europene care a preluat președinția Cartei Energiei de la înființarea acestei platforme internaționale de dezbateri și decizii în sectorul energetic.
Conferinţa, prezidată de secretarul de stat Robert Tudorache, în calitate de președinte, a reunit miniştri şi responsabili din sectorul energetic din peste 30 de ţări. România a deținut anul acesta președinția Cartei Energiei, iar Robert Tudorache a fost președinte al Cartei Energiei.

Președintele Cartei Energiei, Robert Tudorache, a subliniat că „viziunea României în mandatul pe care l-am coordonat a fost de a plasa consumatorul drept beneficiar real al noilor tehnologii din sectorul energetic. În acest mandat am discutat foarte realist despre ceea ce înseamnă accesul cât mai larg al populației la energie, pentru că este o problemă cu care lumea se confruntă și care nu am putea spune că este de neglijat nici în România. Recent, în mandatul României, și mă bucură acest lucru, am lansat EIRA 2018, o publicație pentru evaluarea riscului în domeniul energiei care ajută Guvernele să îmbunătățească condițiile de investiții pentru investitorii străini în sectorul energetic. Ambiția noastră, în acest an în care România a deținut președinția Cartei Energiei, a fost să promovăm securitatea în aprovizionarea cu energie, accesul la energie pentru toţi și în același timp o dezvoltare care să aibă la bază creșterea consumului de energie curată şi promovării în continuare a eficienței energetice. În urmă cu un an, când am fost ales președinte al Cartei Energiei în Turkmenistan, am considerat că trebuie să adăugăm la provocările de interes mondial și opțiunea europeană pentru energie durabilă eficientă, în contextul în care România a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a preluat preşedinţia Cartei Energiei. Sunt convins, după această conferință ministerială, că guvernele tuturor statelor membre ale Cartei Energiei vor continua aceste eforturi și în 2019, atunci când Albania va prelua președinția Cartei”, a declarat secretarul de stat Iulian-Robert Tudorache, care este și președinte al ALDE Pitești.

Procesul Cartei Energiei a început în 1990 ca o inițiativă politică lansată în Europa sub forma unei platforme de cooperare în domeniul energetic, acceptată atât de statele din Eurasia, cât și de statele dezvoltate.

În 1991 s-a semnat la Haga Carta Europeană a Energiei, iar în 1994, la Lisabona, s- au semnat Tratatul Cartei Energiei și Protocolul Cartei Energiei aferent eficienței energetice și aspectelor de mediu. Cele două documente au fost ratificate de România în 1997. Prevederile Tratatului ating domenii precum tranzitul energiei și al resurselor energetice, protejarea investițiilor, comerțul din domeniul energiei, mecanisme pentru situații de criză, eficiență energetică.