Rezultatele înainte de contestații la examenul de Evaluare Națională 2020 din Argeș -etapa specială-

În urma afișării, în data de 02.07.2020, a rezultatelor inițiale -înainte de contestații-, la examenul de Evaluare Națională 2020, etapa specială, ne sunt transmise printr-un comunicat de presă, datele aferente județului Argeș.

Situația statistică generală arată că dintre cei 8 candidați prezenți, 3 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci).

Nu au existat candidați eliminați, examenul s-a desfășurat fără incidente.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14:00 - 20:00. 

Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. 

În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie.