Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare la Schitu Goleşti

Nivelul de dezvoltare a unei localităţi este determinat de infrastructură, de accesul locuitorilor la toate utilităţile, apă, canal, gaze naturale, energie electrică, dar şi un acces la drumuri locale moderne. Toate acestea, cumulate, asigură un grad ridicat de confort pentru locuitori, dar şi premisele dezvoltării unor afaceri în zonă, a spiritului antreprenorial. Comuna Schitu Goleşti are un sistem de distribuţie a apei potabile pe o lungime de 33 km, respectiv 100% acoperire, 92% din suprafaţa comunei are reţea de gaze naturale, iar 91% din reţeaua de drumuri comunale care totalizează 27 km reprezintă drumuri asfaltate. 


Cea mai mare dorinţă a locuitorilor din Schitu Goleşti, dar și a autorităţilor locale a fost şi este execuţia reţelei de canalizare menajeră cu staţie de epurare. S-au făcut paşi importanţi şi în ceea ce priveşte realizarea acestei investiţii absolut necesare și obligatorii pentru a respecta normele europene, dar şi reglementările naţionale privind protecţia mediului. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II, comuna Schitu Goleşti a beneficiat de o finanţare de la bugetul de stat, în sumă de 8,3 milioane lei, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru investiţia „Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Schitu Goleşti, judeţul Argeş, etapa I”, iar principalii indicatori tehnico-economici ai lucrării de investiţie sunt staţie de epurare cu două trepte, mecanică şi biologică, şi reţea de canalizare pe lungimea de 7,2 km. Contractul de executie a lucrării a început în aprilie 2019, staţia de epurare a fost finalizată în noiembrie 2019, până în momentul de faţă lucrarea de investiţie are un stadiu fizic de realizare de 99%, se mai lucrează doar la partea de refaceri trotuare, accese pe traseul drumului naţional 73 Piteşti-Câmpulung. Lucrarea de investiţie a însemnat şi realizarea racordurilor individuale până la limita proprietăţii. După recepţia la terminarea lucrării de investiţie care va avea loc în luna septembrie 2020, se va delega serviciul de canalizare unui operator economic autorizat astfel încât în lunile octombrie-noiembrie din anul în curs primele 300 gospodării cu 900 persoane din Schitu Goleşti să aibă acces şi la canalizarea menajeră a apelor uzate.


„Evident că nu ne vom opri aici, este un început, în luna septembrie 2020 se va ridica în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice lucrarea de execuţie a extinderii  reţelei de canalizare menajeră în comuna Schitu Goleşti, judeţul Argeş, etapa a II-a, pentru că, pentru noi, autorităţile administraţiei publice locale, dar şi pentru locuitorii din Schitu Goleşti, canalizarea menajeră este prioritatea nr. 1 în realizarea investiţiilor publice şi, dacă vom asigura şi această utilitate pentru oamenii din comuna Schitu Goleşti, putem spune că ne apropiem într-o mare măsură de standardele unei comune europene.”, declară primarul Vasile-Tudorel Miriță.