Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit

ANUNȚ DE PRESĂ

privind începerea Proiectului:
Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Primii Pași"

 

 


În data de 21.09.2020, Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 5450 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea proiectului Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit "Primii Pași, cod SMIS 129091.    


Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.4. Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4. Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.


Obiectivul general al proiectului:
►    Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Pitești în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie în Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”. 

 


Obiectivele specifice ale proiectului: 
►    Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în educația învățământului preșcolar în Municipiul Pitești;
►    Modernizarea infrastructurii existente la Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” prin refacerea straturilor de acoperis, îmbunătățirea spațiilor de joacă cu mobilier nou și dotări și consolidări;
►    Asigurarea egalitații de sanse prin accesul la educatie timpurie al tuturor copiilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.571.904,65 lei, din care 1.336.118,95  lei contribuția Uniunii Europene și 204.347,61 lei contribuție din bugetul național.
Locul de implementare al proiectului este Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 84, jud. Argeș.
Data de începere a proiectului este 21.09.2020.
Data de finalizare a proiectului este 30.11.2021.


Mai multe detalii despre implementarea proiectului se pot obţine de la Primăria  Municipiului Pitești, str. Victoriei nr. 24, tel: 0248/213.994 int. 246, email: admpitesti@yahoo.com, persoană de contact: Director Ionuț Chiriță.

 

Piteşti, str. VICTORIEI, nr. 24, cod poştal 110017
Telefon: 004 – 0248 – 213994, Fax: 004 – 0248 – 212166

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României