Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” - desfășurat cu succes în Albeştii de Argeş şi Priboieni


Astăzi, 10 octombrie, Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, a organizat, în Sala Mare a Consiliului Județean Argeș, reuniunea de lucru zonală – “Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri - Măsuri locale pentru dezvoltarea agriculturii şi protecţia apelor”.

Proiectul “ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” prevede investiţii la nivel local în perimetre speciale de depozitare, utilaje pentru gospodărire (tractoare, încărcătoare frontale, remorci, cisterne-vidanjă, maşini pentru împrăştierea gunoiului), dar şi investiţii în sisteme de apă şi canalizare.

În zonele vulnerabile la nitraţi se are în vedere şi plantarea de puieţi, în paralel cu un program de instruire cu privire la Bunele Practici Agricole.
Efectele poluării cu nitraţi dăunează mediului, culturilor (creşte vulnerabilitatea la boli şi dăunători) şi desigur sănătăţii populaţiei.
Proiectul “ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” desfăşurat în perioada 2008-2017 s-a derulat deja cu succes în două comune din judeţul Argeş (Albeştii de Argeş şi Priboieni).

Proiectul implementat la nivelul U.A.T Priboieni pe un teren cu suprafaţa de 2000 mp prevede o platformă de management a gunoiului de grajd cu o capacitate de stocare de 2000 tone/an gunoi de grajd, bazin de stocare fracţie lichidă cu o capacitate de 98,5 mc, echipamentele necesare, cca. 1000 mp gazon şi perdea forestieră de protecție în jurul platformei .
Proiectul implementat la nivelul U.A.T Albeștii de Argeș, în satele Brăteşti şi Dumireşti, pe un teren cu S = 2000 mp ( pentru fiecare localitate), prevede platforme comunale de management a gunoiului de grajd cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an, bazin de stocare fracţie lichidă cu o capacitate de 98,5 mc, echipamentele necesare, perdele forestiere de protecție (cca. 107.655 de bucăți puieți).

La nivelul judeţului Argeş există, în curs de implementare, un proiect privind construirea unei platforme de management a gunoiului de grajd pe un teren cu suprafață de 5.000 mp, promovat de Consiliul Local Rociu care prevede: o platformă de management a gunoiului de grajd cu o capacitate de stocare de cca.1500 tone/an ( 2050 mc/an), bazin de stocare fracţie lichidă cu o capacitate de 100 mc, echipamentele necesare, perdea forestieră de protecție în jurul platformei.

Scopul final al Proiectului“ Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este implementarea lui în cât mai multe localităţi din judeţ, în special în cele vulnerabile acolo unde predomină cultivarea terenurilor agricole şi mai ales creşterea animalelor.