Proiectele propuse de primarul Dan Stroe în următorii 4 ani, pe fiecare sat în parte

Localitățile din jurul Piteştiului pregătesc lucrări masive de infrastructură.


„La venirea mea în fruntea administrației, am găsit o comună care, deși are cel mai mare buget din județ, avea numeroase străzi fără utilități, neasfaltate sau deteriorate,
sens în care ne-am concentrat, în principal, atenția către acestea, fiind inadmisibil ca în secolul 21 o comună limitrofă unei reședințe de județ să nu aibă asigurate condiții de trai decente. Consider că am pus bazele unei dezvoltări solide și durabile a comunei noastre, care în mod evident a prins conturul unei comune europene. Sunt conștient că mai este mult de muncă, multe proiecte sunt în derulare, multe altele vor începe curând.”, este mesajul primarului Dan Stroe la bilanţul primului său mandat de primar al comunei Bradu.

 

Lista cu ceea ce îşi propune în următorii 4 ani este una foarte lungă, scopul fiind schimbarea la faţă a comunei. Acesta şi-a structurat obiectivele pe satele din localitate. 

 

 INVESTIȚII PLATOU TÂRG SĂPTĂMÂNAL

-    Strada Primăverii 1 - introducere canalizare menajeră și canalizare pluvială.
-    Străzile Primăverii 3 și Primăverii 4 - refacere canalizare preluare ape pluviale. 
-    Strada Alunului - introducere canalizare pluvială și amenajare trotuar.
-    Asfaltarea străzilor Daliei, Cimbrișor, Petuniilor, Mesteacănului, Frasinului, Fragilor și Rozelor, Merilor.
-    Străzile Primăverii 3 și Primăverii 4 - refacere canalizare preluare ape pluviale. 
-    Strada Livezilor - loc de joacă și parc de agrement + foraj puț de mare adâncime.
-    Asfaltarea străzilor care fac legătura între strada Valea Geamăna și cartierul din spatele Târgului Săptămânal (strada Murului, strada Trestiei).

 

 

 INVESTIȚII GEAMĂNA

-    Prelungirea Craiovei - introducere canalizare pluvială.
-    Amenajarea cursului de apă Valea Geamăna, inclusiv construirea de podețe pentru accesul la proprietăți. 
-    Reabilitarea și lărgirea străzii Valea Geamăna, inclusiv amenajarea unui trotuar.
-    Asfaltarea străzilor Căliman și Privighetorii.
-    Strada Chitop – canalizare pluvială, lărgirea și reabilitarea străzii.
-    Modernizare zonei ce cuprinde străzile Busuioc, Aleea Busuioc, Matei Gabriel, Principală 169A – 169S prin introducere de canalizare pluvială și asfaltare.
-    Strada Fântânii - canalizare pluvială și asfaltare.
-    Continuarea modernizării străzii Gemenii cu trotuar până în zona Prundu, pe partea stângă.
-    Introducere canalizare pluvială pe strada Cimitirului între strada Gemenii și DN65B, în vederea lărgirii străzii.
-    Modernizarea străzilor Aleea Neajlov, Triumf, Măceșului, Dreptății, prin extinderea rețelei de utilități, introducere canalizare pluvială și asfaltare.
-    Modernizarea străzilor Nucului, Lămâiței, Lalelei, Smeurei, Zambilei, Bucovina, Garoafei, Viorelelor prin introducere canalizare pluvială și asfaltare. 
-    Strada Păpădiei  - canalizare pluvială și asfalt.
-    Strada Violetelor – asfaltare.
-    Strada Câmpului – asfaltare.
-    Strada Tineretului – introducere iluminat public, canalizare menajeră și asfalt.

 

 

 INVESTIȚII BRADU DE SUS

-    Sistematizare zona Medeleni prin introducere canalizare pluvială, reabilitarea în totalitate a străzii și extinderea acesteia pe canalul pluvial până în strada Andrei Alexandru, plus extinderea rețelei de gaze.
-    Strada Principală – amenajare trotuar de la Dindirică la Drumul Scoarței.
-    Strada Crivăț - asfaltare și extindere rețea de joasă tensiune.
-    Strada Azaleei – gaze și asfaltare.
-    Strada Goleasca – asfaltare.
-    Amenajare zona lac Ilma cu trotuare, loc de joacă, spații verzi și foraj puț de mare adâncime.
-    Străzile Lacului și Gutuiului – introducere canalizare pluvială și asfaltare. 
-    Strada Toporașilor – refacere rețea de apă și stație de pompare ape menajere.
-    Strada Cetului - canalizare pluvială și amenajare trotuare.
-    Continuarea lucrărilor de introducere a canalizării pluviale pe strada Buna Vestire în continuare cu strada Cornului + amenajare trotuare.
-    Străzile Andrei Alexandru și Rafinăriei - canalizare pluvială și trotuare. 
-    Strada Gladiolei – extinderea rețelelor de utilități, canalizare pluvială și asfaltare.
-    Strada Margaretei – asfaltare.
-    Strada Vișinului – asfaltare. 
-    Strada Mioarei – extindere rețea gaze și asfaltare.
-    Strada Mușcatelor – canalizare pluvială și asfaltare.
-    Strada Micșunelei – extindere rețea de gaze.
-    Strada Columbofililor – apă, canalizare menajeră, gaze, canalizare pluvială și asfaltare.
-    Strada Nucilor – canalizare pluvială și trotuare.
-    Strada Bucium – extindere utilități și asfalt.
-    Strada Azur – rețea de gaze și asfaltare.
-    Strada Andrei Alexandru - pod în zona Niță și refacerea podurilor ce asigură accesul în gospodăriile nr. 86, 88 și 90.
-    Strada Rafinăriei – pod în zona Porumbița.
-    Pod peste Neajlov de legătură între Aleea Neajlov și strada Goleasca.
-    Pod peste Neajlov de legătură între strada Crivăț și drumul de legătură ce va fi creat între Aleea Neajlov și strada Toporașilor.
-    Lac Militărești - decolmatare și amenajare ziduri de sprijin, trotuare, spații verzi, forare puț de mare adâncime.

 

 INVESTIȚII BRADU DE JOS

-    Strada Gării - introducere canalizare pluvială și amenajare trotuare.
-    Amenajarea zonei Panduri prin reabilitarea străzii, introducere canalizare pluvială, trotuar și lucrări de amenajare a lacului cu ziduri de sprijin și spații verzi.
-    Strada Ene Vochin - canalizare pluvială, trotuar și amenajarea lacului cu ziduri de sprijin, amenajare loc de joacă.
-    Strada Lăcrămioarelor – energie electrică, gaze și asfaltare.
-    Strada Înv. Duminică și strada Marina Grigore - canalizare pluvială și amenajare trotuar.
-    Strada Gheorghe Georgescu în continuare cu strada Rotulești și strada Sabin Iliescu - canalizare pluvială și trotuar.
-    Strada Buzați – lărgirea și reabilitarea străzii.
-    Strada Duzilor – lărgirea și reabilitarea străzii.
-    Strada Victoria – introducere canalizare pluvială, extinderea rețelei de gaze și lărgirea străzii.
-    Lac Parpaliță – turnare ziduri de beton, amenajare trotuar, spații verzi și loc de joacă.
-    Strada Vergelani – canalizare pluvială, amenajare trotuar și loc de joacă.
-    Strada Dumitru Georgescu - canalizare pluvială și lărgirea străzii.
-    Strada Sabin Iliescu – canalizare pluvială și amenajare trotuare.
-    Strada Dâmbovnic – amenajare canal betonat și asfaltare.
-    Strada Podeanca - lărgire stradă și extinderea acesteia până în Strada Islaz.
-    Strada Smochinului - introducere gaze și asfaltare.
-    Strada Morocești - extindere rețea de apă, canalizare menajeră, gaze, iluminat public și asfaltare în continuare.
-    Strada Cornului  - amenajare loc de joacă, introducere canalizare pluvială și trotuare.
-    Strada Ghioceilor – introducere canalizare pluvială și asfaltare.
-    Strada Islaz – tubarea canalului de deversare a apelor reziduale până la calea ferată, racordarea proprietăților la rețeaua de canalizare menajeră, introducere canalizare pluvială, amenajare trotuar și refacere asfalt.
-    Refacere canalizare menajeră pe strada Principală de la strada Islaz până la barieră prin construirea unei stații de pompare.