Proiecte de 3 milioane lei pentru susţinerea învăţământului din Costeşti în contextul pandemiei

Primarul  Ion Baicea a iniţiat două proiecte care vin în sprijinul locuitorilor din Costeşti, în situaţia actuală generată de pandemia de coronavirus. Cele două proiecte au fost aprobate de Consiliul Local al oraşului Costeşti în data de 26.11.2020.


Consiliul Local al oraşului Costeşti din judeţul Argeş a aprobat prin hotărârea nr. 69/26.11.2020 proiectul „Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate pentru toate unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Costeşti din judeţul Argeş”. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 2.167.985.00 lei cu TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă este de 2.124.429.00 lei. Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă „creşterea gradului de utilizare a internetului şi îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC (tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor).”


De asemenea, prin hotărârea nr. 70/26.11.2020 a Consiliului Local din Costeşti s-a aprobat proiectul privind „Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generate de SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Costeşti” şi cheltuielile legate de acest proiect al cărui obiectiv este protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, dar şi creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare de coronavirus.

Valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generate de SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Costeşti” se ridică la suma de 836.330 lei cu TVA inclus, din care valoarea totală eligibilă este 836.330 lei.