Proiect UPIT: 10.000 de elevi ajutați în carieră!

Universitatea din Pitești derulează în perioada iunie - decembrie 2018 proiectul intitulat ,,Dezvoltarea marketingului relațional in cadrul mediului academic pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la învățământul superior și scăderea abandonului școlar al studenților’’.
Proiectul vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).
Grupul țintă vizat este constituit din 10 000 elevi informați cu privire la accesul la învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.

Obiectivele proiectului:
 - Consolidarea parteneriatelor Universității din Pitești cu ISJ-urile județelor Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman în vederea creșterii accesului elevilor de liceu la învățământul superior, pentru susținerea incluziunii sociale și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.
 - Consolidarea parteneriatelor între UPIT și reprezentanții mediului socio-economic în vederea îmbunătățirii curriculei pornind de la nevoile pieței muncii și dezvoltarea unei rețele de networking instituțional pentru consolidarea relației dintre universitate și mediul socio-economic.

Activități
- Vor fi promovate ofertele educaționale a universității prin campanii de marketing în medii defavorizate și îndrumarea elevilor pentru accesarea programelor de studii.
- Vor fi dezvoltate parteneriatelor cu ISJ Arges, Vâlcea, Olt și Teleorman și cu unități școlare din subordinea acestora.
- Organizarea evenimentului ”Start pentru cariera ta” în 2-3 licee din județul Argeș și în câte 1-2 licee din județele Vâlcea, Olt, Teleorman cu implicarea unor studenți voluntari.
- Diversificarea colaborării UPIT cu ISJ Arges, Vâlcea, Olt si Teleorman prin realizarea și distribuția unei publicații periodice intitulată PRE-UNIVERSITARIA (variantă online și letrică) sub forma unui ghid de bune practici educaționale și științifice specifice mediului preuniversitar si universitar.
- Construirea site-ului revistei.
- Constituirea unui birou mobil de îndrumare in carieră în beneficiul elevilor din cele 4 județe.
- Activități de informare a elevilor despre oportunitățile din piața muncii și de proiectare a unui plan de carieră profesională. 
-  Crearea spațiului privat pentru consilierii educaționali din licee și elevi prin intermediul unei Facebook. Se va crearea aplicatia FB și se va realiza integrarea ei in pagina UPIT pentru elevi.
- Activități de consolidare a parteneriatelor intre UPIT si unități economico-sociale din Argeș și zonele in care UPIT are extensii universitare.
- Organizarea a patru workshop-uri cu reprezentanții CUCMES.( L1-L7) pentru a se identifica nevoile de formare a tinerilor din județele vizate. Se va pregăti și edita un catalog intitulat generic UPIT - Mediul socio-economic care va fi un instrument util de management universitar și organizațional.