Proiect PSD pentru legea amânării plății ratelor - adoptat. Vezi ce prevede!

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, vineri, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru suspendarea rambursării creditelor. Au fost 214 voturi "pentru", 86 "contra" și 27 de "abțineri". Acum, actul normativ va merge la președintele Klaus Iohannis, pentru promulgare. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.


PSD Argeș prezintă forma adoptată de Camera Deputaților:

????„la cererea debitorului, obligația de plată a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare”;

????„dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată, nu se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de suspendare”;

????“orice proceduri de executare silită, urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până în decembrie 2020”;

????„sunt, de asemenea, eligibili debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit”;

????„beneficiază, la cerere, de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile individuale, asociațiile, fundațiile și profesiile liberale”;

????„prezenta lege este aplicabilă și operațiunilor de leasing”.

 

CITEȘTE ȘI ... Materiale de protecție de peste 110.000 lei pentru Mioveni și UPU!

 

Un al doilea proiect important votat ieri a fost cel pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice.

 

Principalele prevederi ale acestuia sunt:
????„la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, se amână plata contribuțiilor de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și veniturilor celor asimilate salariilor, pentru p perioadă de trei luni, începând cu luna martie a anului 2020”;

????„la cerere, plata contribuției de asigurări sociale aferentă celor trei luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni încetării facilității, în proporție de 50% din volumul total scadent, și se amână, la cerere, plata contribuției asiguratorii pentru munca aferentă salariilor și veniturilor asimilate salariilor”;

????„facilitățile se acordă sub condiția păstrării valabilității a celor puțin 75% dincontractele de muncă existente la data de 1 martie 2020, pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”;

????„pe perioada acordării facilităților, salariații beneficiază de vechimea în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat”;

CITEȘTE ȘI ... Alte spitale din Argeș pe lista unităților COVID! Află unde vor mai fi duși bolnavii!

 

Dintre actele normative adoptate ieri mai menționăm proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, privind posibilitatea ca toți angajații afectați de măsurile generate de situația de urgență să poată beneficia de indemnizație de șomaj tehnic egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată perioada cât durează situația de urgență.