Proiect ambiţios al primarului Gabriel Popa!

Noul Consiliu Local Albeştii de Argeş şi-a intrat în pâine la începutul lunii noiembrie, atunci când cei 15 aleşi desemnaţi să reprezinte interesele cetăţenilor comunei de pe Valea Argeşului, în urma alegerilor din septembrie, au depus jurământul.

După ce a fost aprobat „Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Albeștii de Argeș”, grupurile de consilieri şi-au desemnat reprezentanţii în cele trei comisii de specialitate ale executivului comunei, după cum urmează: 


# COMISIA NR.1 - pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ: Pandelică Ion, Oproiu Gheorghe, Arion Nicolae-Alexandru, Creţu Dragoş-Iulian, Stoica Gheorghe.


# COMISIA NR. 2 - pentru protecţia mediului şi turism, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: Scarlat Andrei, Tudora Ion, Băluţă Marian, Bîrsan Viorica, Oproiu Mihai-Robert.


# COMISIA NR. 3 - învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale şi sportive, culte, muncă şi protecţie socială, pentru copii şi tineret:  Hereşanu Ion, Haiducu Alina-Georgiana, Oae Niculae, Radu Bogdan-Ionuţ, Stănciulescu Marius-Leontin. 


După finalizarea procedurilor legate de validarea noului Consiliu Local, aleşii din Albeştii de Argeş au dezbătut şi aprobat două proiecte de hotărâre, unul constând într-o rectificare de buget, cel de-al doilea vizând aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un proiect prin care se doreşte dotarea unităţilor de învăţământ din comună cu mijloace moderne de comunicare şi de învăţare.

Administraţia locală condusă de primarul Gabriel Popa şi-a propus să depună cerere de finanţare pentru Proiectul „ETICAS - Educaţie prin tehnologia informaţiei şi comunicării acasă şi la şcoală”, susţinut în cea mai mare parte din fonduri nerambursabile. Iniţiativa autorităţilor locale din comuna argeşeană vizează achiziţionarea a 13 table interactive, 337 de tablete, 31 de laptopuri, 11 videoproiectoare, 14 camere web, 11 ecrane de proiecţie, 12 routere, 2 tablete grafice, precum şi realizarea reţelelor LAN la cele patru şcoli din Albeştii de Argeş. Valoarea totală a importantului proiect educaţional este de 829.010 lei.