Programul de investiţii al comunei Schitu Goleşti pentru anul 2020

Programul de investiţii al comunei Schitu Goleşti pentru anul 2020

    

Comuna Schitu Goleşti continuă şi în acest an programul de investiţii atât în infrastructură, cât şi în domeniul educaţional, cultural sau în activități  generatoare de noi locuri de muncă. Astfel,  bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Schitu Goleşti pe anul 2020 a fost aprobat în data de 13.02.2020 şi a fost rectificat în data de 25.02.2020 cu sumele repartizate de Consiliul Judeţean Argeș pentru programe de dezvoltare locală, şi însumează la partea de cheltuieli 18.483.430  lei, din care 4.618.790 lei la secțiunea de funcționare, respectiv 25% şi 13.864.640 lei, adică 75% la secţiunea de dezvoltare. Bugetul de dezvoltare este constituit din 22% venituri proprii şi 78% sume atrase, respectiv fonduri europene şi fonduri guvernamentale. Principalele lucrări de investiţii pentru anul 2020 sunt urmatoarele:
  

Finalizarea rețelei de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Schitu Goleşti, judeţul Argeş, etapa I, sumele alocate în acest an fiind de 3.800.000  lei din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi 600 mii lei, cofinanțare din bugetul local. Lucrarea a început în aprilie 2019, realizându-se şi decontându-se constructorului până la finele anului 60% din lucrarea de investiţie, termenul de finalizare este iulie 2020.

Finalizarea reabilitării Căminului Cultural Schitu Goleşti, lucrare finantață cu fonduri europene, prin PNDR şi cofinanțare locală, valoarea investiției în acest an fiind de 1.900.000 lei, din care 1.400.000 lei prin Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Târgoviște şi 500.000 lei din bugetul local, cu termen de execuție august 2020.

Începerea lucrării de investiție de reabilitare a Școlii vechi Lăzăreşti, cu schimbarea destinației în clădire socio-culturală, investiție multianuală, pe 3 ani, cu valoarea de 2.000.000 lei, cu fonduri europene, prin PNDR şi respectiv cofinanțare din bugetul local.

Continuarea implementării proiectului cu fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman, cu titlul soluții concrete pentru probleme reale. În 2019, s-au acordat ajutoare de minimis de 25.000 euro pentru 38 antreprenori, în diferite domenii de servicii, spălătorii auto, ateliere auto, tinichigerie, brutărie, frizerie, instalații, tâmplărie, vânzări piese auto, etc. şi s-au înființat 101 noi locuri de muncă; în anul 2020 se vor mai acorda ajutoare de minimis de 25.000 euro pentru încă 12 planuri de afaceri şi se vor înființa încă 35 locuri de muncă; de asemenea 62 gospodării din grupul marginalizat vor fi racordate la rețeaua comunală de alimentare cu apă, iar 64 de gospodării vor avea branșamente individuale legale  la rețeaua de energie electrică.

Extinderea reţelei de gaze naturale pe 3 ulițe laterale, ulița Radu, ulița Povernei şi ulița Balcă şi inițierea demersurilor pentru continuarea programului de extindere a rețelei de gaze naturale pe încă 6 uliţe şi străzi din satele Schitu Golesti, Lăzăreşti şi Valea Pechii, respectiv, ulița Răducu, Ghitulești şi intrarea Olteanu în Lăzăreşti, ulițele Pătrașcu, Predoiu şi Olteanu în satul Valea Pechii, sumele alocate fiind de 200.000 lei din bugetul local. Pentru satul Loturi şi Valea Neagră din Valea Pechii este în lucru studiul de fezabilitate, urmând ca această investiţie să facă obiectul unei cereri de finanțare pe un program național sau cu fonduri europene.

Modernizarea sistemului de iluminat public pe DN 73 Piteşti - Câmpulung şi în câteva zone laterale, cu fonduri din bugetul local, însumând 150.000 lei.

Extindere rețea de canalizare menajeră pe partea dreaptă a DN 73 Piteşti - Câmpulung, suma alocată fiind de 1.000.000 lei din bugetul local.

Executarea a 5 refugii pentru călători în stațiile de autobuz, situate pe DN 73, în regie proprie, cu sume din bugetul local, costul unui refugiu fiind de 3200 lei, reprezentând doar costul materialelor de construcție.


De asemenea, mai sunt, în diferite etape de evaluare, două proiecte pentru săli de sport: unul la Școala Gimnazială Lăzăreşti, depus la ADR Sud Muntenia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa 10,1b – Investiții în educație, cu fonduri europene, cu valoarea eligibilă de 1.100.000 lei, aflat în etapa evaluării economico-financiare, şi cel de-al doilea la Școala Gimnazială Schitu Golești, cu 102 locuri în tribună, prin Programul „Săli de sport”,  derulat prin Compania Națională de Investiţii, proiect aflat în faza aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, valoarea fiind de 2.506.000 lei.